2018-06-05

Kup klimatyzator - sprzedajemy zbędne składniki majątku ruchomego

Zarząd Oczyszczania Miasta zawiadamia o przeznaczonych do sprzedaży zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego:

Lp.

Nazwa przedmiotu opisywanego

Rok prod.

j.m.

Ilość

Cena brutto [zł]

Ocena techniczna

1

Klimatyzator HSENSE model KFR-2517GW/FE

2007

szt.

1

100,00

sprzęt używany, sprawny

2

Klimatyzator MDV model MS3G-30HRN2

2007

szt.

1

250,00

sprzęt używany, sprawny

3

Klimatyzator Mitsubishi Electric model MS-CA 35

2005

szt.

1

100,00

sprzęt używany, sprawny

 

Osoby zainteresowane kupnem ww. składników majątku ruchomego powinny złożyć pisemną ofertę wg załączonego poniżej wzoru, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „oferta na zakup klimatyzatora”. Ostateczny termin przyjmowania ofert to poniedziałek 11.06.2018 r. godz. 12.00.

Miejscem składania ofert jest siedziba Zarządu Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, pok. nr 410.

Otwarcie ofert nastąpi 11.06.2018 r.

Oferenci, którzy zaoferują najwyższą cenę zostaną o tym poinformowani pisemnie faxem lub e-mailem bądź telefonicznie. Nabywca sprzętu zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego, nie dłuższym niż 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia, tzn. po wpływie należności na rachunek bankowy Sprzedającego.

Składniki majątku przeznaczone do sprzedaży można obejrzeć w godzinach 10.00 – 13.00 w siedzibie Zarządu Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19.

Osoba do kontaktu – Barbara Grabowska, tel. 22 277 04 59.

Pobierz wzór oferty

drukuj stronę