2020-01-31

Podsumowanie 2019: Odpracowanie wyroków

1300 godzin prac porządkowych na rzecz miasta w ramach odpracowania wyroków sądowych. Skazani dbali o czystość chodników i przystanków.

Zarząd Oczyszczania Miasta to jedna z wielu warszawskich instytucji, za pośrednictwem której można odpracować wyroki na prace społeczne. W zeszłym roku 21 skazanych odpracowało 1300 godzin. Najwięcej nasprzątała się osoba, której wyrok wynosił 30 godzin pracy miesięcznie przez 2 lata.

Kontrolowane, nieodpłatne prace społeczne dla czystości Warszawy są realizowane w dni robocze i są to standardowe czynności porządkowe, czyli zbieranie śmieci, zamiatanie chodników czy pielenie ciągów pieszych z chwastów i przerostów traw. Każda z osób jest wyposażona w odpowiednie narzędzia oraz odzież roboczą. Ponadto przechodzi szkolenie w zakresie bhp i jest ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Skazani na prace społeczne dbają o te same tereny, za które odpowiada Zarząd Oczyszczania Miasta, czyli 3,4 mln m² chodników, przystanków, kładek i schodów wzdłuż dróg o kategorii krajowej, wojewódzkiej i powiatowej

drukuj stronę