2020-02-11

Przy budowie - posprzątaj po sobie

  

 

obowiązkowe mycie 

przed wyjazdem z budowy

Błoto na jezdni to niebezpieczeństwo poślizgu. Przy deszczowej pogodzie przypominamy o obowiązku sprzątania oraz mycia pojazdów wyjeżdżających z terenów inwestycji.

Samochody wyjeżdżające z terenu budowy obowiązkowo powinny mieć umyte koła, a na terenie inwestycji powinny znajdować się urządzenia umożliwiające oczyszczenie opon. Błoto, które zostanie wywiezione na jezdnię to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim bezpieczeństwa – stwarza ryzyko poślizgu. Inwestorom przypominamy również o obowiązku sprzątnięcia takich zabrudzeń z jezdni.

Wśród inwestorów dbających o estetykę i przestrzeganie prawa także w zakresie czystości jest np. Metro Warszawskie.

 

Przy deszczowej pogodzie kontrolerzy Zarządu Oczyszczania Miasta, którzy wraz ze Strażą Miejską sprawdzają czystość i bezpieczeństwo w Warszawie, zwracają szczególną uwagę na okolice prowadzonych inwestycji. W razie nieprawidłowości interweniują u kierownika budowy, a Straż Miejska ma możliwość nałożenia mandatu.

Również każdy mieszkaniec może zgłosić budowy, gdzie występuje problem zanieczyszczania jezdni – do Straży Miejskiej, Policji lub za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Czysta Warszawa to wspólna sprawa, dlatego warto dbać o czystość i bezpieczeństwo również w tak aktywny sposób.

drukuj stronę