Zarząd Oczyszczania Miasta przez cały rok przyjmuje skazanych skierowanych przez sądy do wykonania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy społecznie użytecznej. Takie osoby angażowane są do sprzątania terenów miejskich, zarówno zimą, jak i przez pozostałą część roku. Pracują w dni robocze między godziną 6 a 14.00.

W zeszłym roku do 26 osób odpracowało 1531 godzin. W 2017 przyjęliśmy zgłoszenia 49 osób, finalnie pracowały 24 osoby, które na rzecz miasta przepracowały 1455 godzin. Natomiast w 2016 roku do pracy zgłosiły się 82 osoby, ostatecznie podjęło ją 73 skazanych, którzy przy sprzątaniu stolicy przepracowali 1387 godzin. 

Miejsca, gdzie można odpracować wyroki sądowe wskazuje zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wyznaczenia miejsc, w których może być wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne.

Galeria zdjęć

drukuj stronę