Zarząd Oczyszczania Miasta przez cały rok przyjmuje skazanych skierowanych przez sądy do wykonania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy społecznie użytecznej. Takie osoby angażowane są do sprzątania terenów miejskich, zarówno zimą, jak i przez pozostałą część roku. Pracują w dni robocze między godziną 8 a 15.00.

W 2016 roku do pracy zgłosiły się 82 osoby, ostatecznie podjęło ją 73 skazanych, którzy przy sprzątaniu stolicy przepracowali 1387 godzin. 

W pierwszej połowie 2017 roku przyjęliśmy zgłoszenia 31 osób, finalnie pracowało 19 osób, które na rzecz miasta przepracowały 413 godzin.  

 

Miejsca, gdzie można odpracować wyroki sądowe wskazuje Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy 17/2017 z 9 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia na rok 2017 miejsc, w których może być wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne. Osoby chętne do odpracowania wyroku podczas sprzątania miasta zapraszamy w każdy wtorek w godzinach 10.00-14.00. Prosimy o zgłaszanie się z kompletem dokumentów do pokoju 402. Zarząd Oczyszczania Miasta mieści się tu.

Galeria zdjęć

drukuj stronę