Zarząd Oczyszczania Miasta przez cały rok przyjmuje skazanych skierowanych przez sądy do wykonania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy społecznie użytecznej. Takie osoby angażowane są do sprzątania terenów miejskich, zarówno zimą, jak i przez pozostałą część roku. Pracują w dni robocze między godziną 6 a 14.00.

W zeszłym roku 26 osób odpracowało 1 531 godzin. W 2017 24 osoby przepracowały na rzecz miasta 1 455 godzin. Natomiast w 2016 roku pracę podjęło 73 skazanych, którzy sprzątali stolicę 1 387 godzin. 

Miejsca, gdzie można odpracować wyroki sądowe wskazuje zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wyznaczenia miejsc, w których może być wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne.

Galeria zdjęć

drukuj stronę