Zarząd Oczyszczania Miasta jest jednostką m.st. Warszawy nadzorowaną przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy.  

Pracą ZOM kierują: Dyrektor Tadeusz Jaszczołt oraz Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Robert Szymański.

Skargi i wnioski od mieszkańców przyjmuje bezpośrednio Dyrektor Zarządu (lub osoba zastępująca) w każdy poniedziałek w godz. 14.00 - 15.00. Inne godziny spotkania prosimy ustalić indywidualnie. Zapraszamy także do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@zom.waw.pl, poczty lub faksu. 

Misja Zarządu Oczyszczania Miasta:

Odpowiadamy na potrzeby mieszkańców w zakresie utrzymania porządku i czystości w m.st. Warszawa. Działamy na terenach określonych w Statucie Zarządu Oczyszczania Miasta. Podczas realizacji zadań dbamy o wysokie standardy pracy. Stawiamy na rozwój, który możliwy jest dzięki uważnemu wsłuchiwaniu się w głosy mieszkańców – odbiorców naszych działań i docenianiu potencjału naszych pracowników.

drukuj stronę