6 tysięcy koszy ZOM

        

W m.st. Warszawie znajduje się ponad 20 tys. koszy przyulicznych, z czego około 6 tysięcy opróżnianych jest na zlecenie Zarządu Oczyszczania Miasta. Pojemniki te ustawione są przy przejściach dla pieszych, wejściach do stacji metra i w ciągach pieszych.

Śmieci z koszy wybierane są codziennie, a częstotliwość opróżniania waha się od jednego do nawet 10 razy dziennie i uzależniona jest od rejonu Warszawy, a także natężenia ruchu pieszego. Najczęściej dzieje się to w sezonie letnim, a szczególnie podczas imprez masowych.

Kosze ustawione na przystankach opróżniane są na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego. Pozostałymi koszami zajmuje się Zarząd Terenów Publicznych - na wybranych terenach Dzialnicy Śródmieście, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy - w parkach, którymi zarządza, urzędy dzielnic oraz inni właściciele i zarządcy.

 

 

 

strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

Centrala:
tel. (22) 277 04 00
Sekretariat:
tel. (22) 277 04 70
  (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74

 

CAŁODOBOWO:

całodobowo