Oczyszczanie chodników

sprzątanie

1,4 mln m²

chodników

Sprzątanie 1,4 mln m² terenów dla pieszych, nieprzylegających bezpośrednio do nieruchomości, zlecane jest przez Zarząd Oczyszczania Miasta. Są to chodniki, kładki, schody, dojścia do stacji metra oraz miejsca postojowe w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) wzdłuż dróg o kategorii krajowej, wojewódzkiej i powiatowej. Prace polegają na zamiataniu - a zimą odśnieżaniu - chodników, usuwaniu trawy i chwastów, przycinaniu brzegów trawników, letnim oczyszczaniu ścieżek rowerowych oraz usuwaniu nielegalnych składowisk śmieci. Oczyszczanie realizowane jest przez wykonawców, którzy zostali wyłonieni w przetargach. Ponadto także przez 122 pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ZOM oraz 15 skazanych z Zakładu Karnego Warszawa-Białołęka, którzy pracują na rzecz czystości miasta nieodpłatnie. 

Za oczyszczanie terenów, w tym miejsc postojowych w SPPN, wzdłuż dróg gminnych odpowiadają urzędy dzielnic. O czystość przystanków dba Zarząd Transportu Miejskiego, Stare Miasto sprzątane jest na zlecenie Zarządu Terenów Publicznych, a chodniki przylegające do posesji powinni sprzątać właściciele lub zarządcy danej nieruchomości.

Na zlecenie Zarządu Oczyszczania Miasta odśnieżanych jest ok. 120 km dróg rowerowych. Trasy objęte tymi pracami zimą zostały uzgodnione ze środowiskiem rowerzystów przez Zarząd Dróg Miejskich. Jeżeli ścieżki są wydzielone w jezdni, czyszczone są według tych samych standardów co ulice. Na pozostałych wykonawcy mają do 12 godzin na odśnieżenie i zapewnienie przejazdności ścieżki. Więcej informacji, w tym mapa tras:  http://rowery.um.warszawa.pl/od-nie-anie-dr-g-dla-rower-w

Jeśli szukasz informacji o zimowym utrzymaniu miasta kliknij tu: http://bit.ly/1LB3Cwk

 

 

 

 

strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

Centrala:
tel. (22) 277 04 00
Sekretariat:
tel. (22) 277 04 70
  (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74

 

CAŁODOBOWO:

całodobowo