Oczyszczanie ulic

 

25 zamiatarek/18 zmywarek

306 pługów/164 posypywarki

 

 

     

 

1200 km ulic

oczyszczanych na zlecenie ZOM

Zarząd Oczyszczania Miasta zleca oczyszczanie ulic o kategorii dróg krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych, a zimą także gminnych, po których kursują autobusy komunikacji miejskiej ZTM. Pozostałe ulice gminne podlegają urzędom 18 warszawskich dzielnic. Drogi utrzymują także zarządcy pozostałych terenów, np. w odniesieniu do uliczek osiedlowych administracje i wspólnoty. 

Od wiosny do jesieni ww. ulice oczyszcza 25 zamiatarek i 18 zmywarek. O ile pozwala na to pogoda jezdnie zamiatane i zmywane są średnio raz na tydzień i jest to częstotliwość większa niż w latach ubiegłych. Oczyszczanie mechaniczne realizowane jest na całej szerokości jezdni. Odbywa się nocami i musi być zakończone do godz. 7:00. Taka pora ogranicza uciążliwości jakie wynikają dla uczestników ruchu drogowego z technologii prowadzenia prac. Skuteczność mycia oraz zamiatania jezdni związana jest z niewielką prędkością z jaką powinien poruszać się sprzęt. Trudne do ominięcia, sporych rozmiarów zamiatarki i zmywarki - żeby skutecznie oczyścić nawierzchnie - powinny mieć na prędkościomierzu ok. 10 km/h. W ciągu dnia nie ma więc możliwości prowadzenia tych prac, ponieważ wiązałoby się to z zakorkowaniem miasta. Dopiero w godzinach nocnych, gdy natężenie ruchu maleje, możliwe jest przeprowadzenie porządków w sposób niezagrażający płynności i bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. Niestety nocna praca sprzętu, posiadającego atesty dopuszczające do ruchu drogowego oraz spełniającego wymogi odnośnie emisji hałasu do środowiska, może być uciążliwa. Nie kryjemy, że liczymy na zrozumienie mieszkańców. 

Mechaniczne oczyszczanie jezdni na zlecenie i pod kontrolą ZOM wykonują następujące firmy:

 • BYŚ – Wojciech Byśkiniewicz (rejony: I - Białołęka, VI - Żoliborz, Bielany, VII - Bemowo, IX - Śródmieście cz. północna, X - Śródmieście cz. południowa),
 • REMONDIS Sp. z o.o. (rejon II - Praga Północ, Targówek, III - Praga Południe, V - Wawer cz. południowa),
 • SUEZ Polska Sp. z o.o (rejon XII - Włochy, Ochota),
 • WPM Mosty Sp. z o.o. (rejon XIII - Mokotów cz. zachodnia),
 • AG-COMPLEX Sp. z o.o. (rejon XV - Ursynów),
 • MAKJAN Sp. z o.o. (rejon XI - Ursus),
 • EKO-TAB Joanna Tabor (rejon XIV - Wilanów, Mokotów cz. wschodnia),
 • Konsorcjum firm MZO Pruszków Sp. z o.o./ PU HETMAN Sp. z o.o. (rejon VIII - Wola),
 • Konsorcjum firm Parmi Sp. z o.o./ ARTMAR (rejon IV - Rembertów, Wawer cz. północna, Wesoła).

Zimą do całodobowej dyspozycji ZOM jest 306 pługów i 164 posypywarki. Sezon zimowy trwa umownie od 15 października rb. do 14 kwietnia kolejnego roku. Rzeczywisty czas jego trwania i liczba ogłoszonych akcji uzależnione są od warunków pogodowych i stanu nawierzchni ulic. Wykonawcy otrzymują wynagrodzenie za zrealizowane prace, a nie za półroczną gotowość do ich podjęcia. W sezonie 2016/17 ogłosiliśmy 56 akcji, z tego 24 dotyczyły mostów, wiaduktów i ulic spadkowych, czyli tzw.niebezpieczncyh odcinków, które zabezpieczane są przed śliskością w pierwszej kolejności.  

Najistotniejszym celem zarzadzanych przez ZOM działań jest utrzymanie przejezdności ulic w trudnych warunkach zimowych i zapewnienie stołecznym kierowcom możliwości bezpiecznego przemieszczania się po drogach.

To, czym można zapobiegać i likwidować śliskość zimową, reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. Instytut Badawczy Dróg i Mostów opracował na tej postawie dla m.st. Warszawy zalecenia dotyczące zimowego mechanicznego oczyszczania ulic. Do zapobiegania i likwidowania śliskości stosuje się:

 • chlorek sodu zwilżony 20% solanką,
 • przy niższych temperaturach mieszankę chlorku sodu z chlorkiem wapnia w proporcji 3:1 zwilżoną 20% solanką,
 • kruszywo w dawce 150 g/m2 na drogach o nieutwardzonych nawierzchniach bitumicznych,
 • mechaniczne zgarnianie śniegu, czyli płużenie na wszystkich rodzajach dróg.

Standardy wykonania prac jakich wymagamy od wykonawców pracujących na nasze zlecenie określają:

 • przy posypywaniu zapobiegającym i likwidującym gołoledź, szron oraz śliskość zimową po wystąpieniu niewielkich opadów śniegu obowiązuje uzyskanie standardu w czasie nie dłuższym niż 3 godziny od rozpoczęcia działań,
 • w przypadku intensywnych i długotrwałych opadów śniegu obowiązuje uzyskanie standardu w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od ustania opadu śniegu.

Na zlecenie Zarządu Oczyszczania Miasta odśnieżanych jest ok. 120 km dróg rowerowych. Trasy objęte tymi pracami zostały uzgodnione ze środowiskiem rowerzystów przez Zarząd Dróg Miejskich. Jeżeli ścieżki są wydzielone w jezdni, czyszczone są według tych samych standardów co ulice. Na pozostałych wykonawcy mają do 12 godzin na odśnieżenie i zapewnienie przejazdności ścieżki. Więcej informacji, w tym mapa tras:  http://rowery.um.warszawa.pl/od-nie-anie-dr-g-dla-rower-w

Polecamy informator na temat zimowego utrzymania m.st. Warszawy: http://bit.ly/1LAZvAv  

Przez cały rok prawidłowość wykonania prac nadzorowana jest przez inspektorów ZOM, których w sezonie zimowym dodatkowo wspiera Straż Miejska m.st. Warszawy. Istotnym narzędziem nadzoru jakości przeprowadzanych działań jest satelitarny system kontroli realizacji usług. 

 

Galeria zdjęć

strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

Centrala:
tel. (22) 277 04 00
Sekretariat:
tel. (22) 277 04 70
  (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74

 

CAŁODOBOWO:

całodobowo