Współpraca z zakładami karnymi, odpracowywanie wyroku

 

Resocjalizacja przez pracę -

miasto sprzątają 

skazani 

     

W dbanie o czystość m.st. Warszawy włączeni są skazani. Osadzeni z Zakładu Karnego Warszawa-Białołęka sprzątają stolicę nieodpłatnie. Więźniów kwalifikuje do pracy personel Zakładu Karnego. Pozytywne decyzje dostają tylko skazani mogący opuścić Zakład bez dozoru konwojenta. Grupa ok. 15 osób pracuje w dni powszednie w godz. 7.00 - 15.00. Realizuje prace polegające na: zamiataniu, sprzątaniu trawników, placów, parkingów i chodników, zrywaniu nielegalnych plakatów ze słupów i sygnalizatorów świetlnych, przycinaniu krzewów i gałęzi drzew. W czasie opadów śniegu odśnieżają chodniki, pryzmują śnieg, skuwają lód. Skazani pracują bez wynagrodzenia i dobrowolnie, co ma sprzyjać oddziaływaniu resocjalizacyjnemu oraz umożliwia osiąganie korzyści społecznych.

Ponadto Zarząd Oczyszczania Miasta przyjmuje skazanych skierowanych przez sądy do wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy społecznie użytecznej. Takie osoby angażowane są do sprzątania chodników, trawników i poboczy ulic.

 

Galeria zdjęć

strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

Centrala:
tel. (22) 277 04 00
Sekretariat:
tel. (22) 277 04 70
  (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74

 

CAŁODOBOWO:

całodobowo