Na zlecenie Zarządu Oczyszczania Miasta odśnieżanych jest ok. 120 km dróg rowerowych. Trasy objęte tymi pracami zostały uzgodnione ze środowiskiem rowerzystów przez Zarząd Dróg Miejskich. Jeżeli ścieżki są wydzielone w jezdni, czyszczone są według tych samych standardów co ulice. Na pozostałych wykonawcy mają do 12 godzin na odśnieżenie i zapewnienie przejazdności ścieżki. Więcej informacji, w tym mapa tras:  http://rowery.um.warszawa.pl/od-nie-anie-dr-g-dla-rower-w

drukuj stronę