We władaniu m.st. Warszawy jest około 80 parków zlokalizowanych w stolicy. Sześcioma z nich opiekuje się Zarząd Oczyszczania Miasta, pozostałe podlegają m.in. urzędom dzielnic. ZOM dba - poprzez firmy ogrodnicze i porządkowe wyłonione w przetargach - o: park Ujazdowski, Skaryszewski, Praski, Ogród Saski, Pole Mokotowskie oraz park Fosa i Stoki Cytadeli. Parki te powstawały na przestrzeni różnych epok i reprezentują różnorodne style kompozycyjne. Stanowią bogatą wartość historyczną oraz dziedzictwo kulturowe, co potwierdza wpisanie pięciu z nich, poza najmłodszym Polem Mokotowskim, do rejestru zabytków i objęcie ochroną konserwatorską. Parki administrowane przez ZOM zajmują łącznie ok. 180 ha.

 

Lokalizacja parków
drukuj stronę