Zamiatanie

 

25 zamiatarek

18 zmywarek

 

 

    

 

 

 

1200 km ulic

 

Zarząd Oczyszczania Miasta zleca oczyszczanie ulic o kategorii dróg krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych. Pozostałe ulice gminne podlegają urzędom 18 warszawskich dzielnic. Drogi utrzymują także zarządcy pozostałych terenów, np. w odniesieniu do uliczek osiedlowych administracje i wspólnoty. 

Od wiosny do jesieni ww. ulice oczyszcza 25 zamiatarek i 18 zmywarek. O ile pozwala na to pogoda jezdnie zamiatane i zmywane są średnio raz na tydzień i jest to częstotliwość większa niż w latach ubiegłych. Oczyszczanie mechaniczne realizowane jest na całej szerokości jezdni. Odbywa się nocami i musi być zakończone do godz. 7:00. Taka pora ogranicza uciążliwości jakie wynikają dla uczestników ruchu drogowego z technologii prowadzenia prac. Skuteczność mycia oraz zamiatania jezdni związana jest z niewielką prędkością z jaką powinien poruszać się sprzęt. Trudne do ominięcia, sporych rozmiarów zamiatarki i zmywarki - żeby skutecznie oczyścić nawierzchnie - powinny mieć na prędkościomierzu ok. 10 km/h. W ciągu dnia nie ma więc możliwości prowadzenia tych prac, ponieważ wiązałoby się to z zakorkowaniem miasta. Dopiero w godzinach nocnych, gdy natężenie ruchu maleje, możliwe jest przeprowadzenie porządków w sposób niezagrażający płynności i bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. Niestety nocna praca sprzętu, posiadającego atesty dopuszczające do ruchu drogowego oraz spełniającego wymogi odnośnie emisji hałasu do środowiska, może być uciążliwa. Nie kryjemy, że liczymy na zrozumienie mieszkańców. 

Mechaniczne oczyszczanie jezdni na zlecenie i pod kontrolą ZOM wykonują następujące firmy:

  • BYŚ – Wojciech Byśkiniewicz (rejony: I - Białołęka, VI - Żoliborz, Bielany, VII - Bemowo, IX - Śródmieście cz. północna, X - Śródmieście cz. południowa),
  • REMONDIS Sp. z o.o. (rejon II - Praga Północ, Targówek, III - Praga Południe, V - Wawer cz. południowa),
  • SUEZ Polska Sp. z o.o (rejon XII - Włochy, Ochota),
  • WPM Mosty Sp. z o.o. (rejon XIII - Mokotów cz. zachodnia),
  • AG-COMPLEX Sp. z o.o. (rejon XV - Ursynów),
  • MAKJAN Sp. z o.o. (rejon XI - Ursus),
  • EKO-TAB Joanna Tabor (rejon XIV - Wilanów, Mokotów cz. wschodnia),
  • Konsorcjum firm MZO Pruszków Sp. z o.o./ PU HETMAN Sp. z o.o. (rejon VIII - Wola),
  • Konsorcjum firm Parmi Sp. z o.o./ ARTMAR (rejon IV - Rembertów, Wawer cz. północna, Wesoła).

Przez cały rok prawidłowość wykonania prac nadzorowana jest przez inspektorów ZOM, których w sezonie zimowym dodatkowo wspiera Straż Miejska m.st. Warszawy. Istotnym narzędziem nadzoru jakości przeprowadzanych działań jest satelitarny system kontroli realizacji usług.

Galeria zdjęć

strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

 

Centrala:
tel. (22) 277 04 00
Sekretariat:
tel. (22) 277 04 70
  (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74

 

CAŁODOBOWO:

całodobowo