Zamówienia publiczne
Pielęgnacja zieleni niskiej oraz utrzymanie czystości i konserwacja elementów małej architektury wzdłuż tras komunikacyjnych m.st. Warszawy
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/17/15
Termin składania ofert 13.11.2015
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 30.09.2015 pobierz pdf
Zmiana ogłoszenia o wszczęciu postępowania 20.10.2015 pobierz pdf
SIWZ 30.09.2015 pobierz pdf
Pytania i odpowiedzi 20.10.2015 pobierz pdf
Modyfikacje 20.10.2015 pobierz pdf
Modyfikacje II 10.11.2015 pobierz pdf
Odwołania
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 09.02.2016 pobierz archiwum
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (2) 31.03.2016 pobierz pdf
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (3) 25.04.2016 pobierz pdf
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (4) 12.05.2016 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

Centrala:
tel. (22) 277 04 00
Sekretariat:
tel. (22) 277 04 70
  (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74

 

CAŁODOBOWO:

całodobowo