Zamówienia publiczne
Pielęgnacja zieleni niskiej oraz utrzymanie czystości i konserwacja elementów małej architektury wzdłuż tras komunikacyjnych m.st. Warszawy
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/4/16
Termin składania ofert 20.04.2016
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 25.03.2016 pobierz pdf
Zmiana ogłoszenia o wszczęciu postępowania
SIWZ 25.03.2016 pobierz pdf
Pytania i odpowiedzi 06.04.2016 pobierz pdf
Pytania i odpowiedzi (2) 12.04.2016 pobierz pdf
Modyfikacje
Odwołania
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej/unieważnieniu 13.05.2016 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

Centrala:
tel. (22) 277 04 00
Sekretariat:
tel. (22) 277 04 70
  (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74

 

CAŁODOBOWO:

całodobowo