Zamówienia publiczne
Posadzenie drzew, krzewów oraz bylin wraz z trzyletnią pielęgnacją na terenie m.st. Warszawy
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/28/16
Termin składania ofert 13.10.2016
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 06.09.2016 pobierz pdf
SIWZ 06.09.2016 pobierz pdf
Załacznik nr 2 do SIWZ (JEDZ) - wersja edytowalna 06.09.2016 pobierz dokument
Informacja z otwarcia ofert 13.10.2016 pobierz pdf
Pytania i odpowiedzi
Modyfikacje
Odwołania
Ogłoszenie o wyniku 04.11.2016 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74


    Elektroniczna skrzynka podawcza 

CAŁODOBOWO:

całodobowo