Zamówienia publiczne
Ręczne oczyszczanie na terenie m.st. Warszawy - dzielnica Mokotów
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/29/16
Termin składania ofert 25.10.2016
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 15.09.2016 pobierz pdf
SIWZ 15.09.2016 pobierz pdf
Załącznik nr 1a do SIWZ - ceny jednostkowe - (wersja edytowalna) 15.09.2016 pobierz dokument
Kosztorys cenowy - zał. nr 1/V do SIWZ (wersja edytowalna) 15.09.2016 pobierz dokument
Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ (wersja edytowalna) 15.09.2016 pobierz dokument
Informacja z otwarcia ofert 25.10.2016 pobierz pdf
Pytania i odpowiedzi 05.10.2016 pobierz pdf
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 03.11.2016 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74


    Elektroniczna skrzynka podawcza 

CAŁODOBOWO:

całodobowo