Zamówienia publiczne
Wykonanie nasadzeń roślin cebulowych wzdłuż ciągów komunikacyjnych m. st. Warszawy
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/30/16
Termin składania ofert 12.10.2016
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 30.09.2016 pobierz pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 07.10.2016 pobierz pdf
SIWZ 30.09.2016 pobierz pdf
Załącznik nr 1/I do SIWZ 30.09.2016 pobierz dokument
Załącznik nr 1/I do SIWZ (zmodyfikowany) 07.10.2016 pobierz dokument
Załącznik nr 1/II do SIWZ 30.09.2016 pobierz dokument
Załącznik nr 1/II do SIWZ (zmodyfikowany) 07.10.2016 pobierz dokument
Załącznik nr 2 do SIWZ (oświadczenie) 30.09.2016 pobierz dokument
Załącznik nr 3 do SIWZ (grupa kapitałowa) 30.09.2016 pobierz dokument
Informacja z otwarcia ofert 12.10.2016 pobierz pdf
Pytania i odpowiedzi
Modyfikacje 07.10.2016 pobierz pdf
Odwołania
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 14.10.2016 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74


    Elektroniczna skrzynka podawcza 

CAŁODOBOWO:

całodobowo