Zamówienia publiczne
Konserwacja, interwencyjne uzupełnianie, demontaż, przechowywanie i montaż zabezpieczeń roślin (drewnianych skrzyń i mat słomiano-foliowych) chroniących przed zimowym zasoleniem w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m. st. Warszawy
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/2/17
Termin składania ofert 07.02.2017
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 27.01.2017 pobierz pdf
SIWZ 27.01.2017 pobierz pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty (wersja edytowalna) 27.01.2017 pobierz dokument
Załącznik nr 1 a do SIWZ - zakres prac i ceny jednostkowe (wersja edytowalna) 27.01.2017 pobierz dokument
Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie (wersja edytowalna) 27.01.2017 pobierz dokument
Załącznik nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa (wersja edytowalna) 27.01.2017 pobierz dokument
Informacja z otwarcia ofert 07.02.2017 pobierz pdf
Informacja o wyniku postępowania 13.02.2017 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74


    Elektroniczna skrzynka podawcza 

CAŁODOBOWO:

całodobowo