Zamówienia publiczne
Posadzenie drzew wraz z trzyletnią pielęgnacją na terenie m.st. Warszawy
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/3/17
Termin składania ofert 21.02.2017
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 13.02.2017 pobierz pdf
SIWZ 13.02.2017 pobierz pdf
Załacznik nr 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (wersja edytowalna) 13.02.2017 pobierz dokument
Załącznik nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa (wersja edytowalna) 13.02.2017 pobierz dokument
Załączniki nr 5/I i 5/II do SIWZ - kosztorysy 13.02.2017 pobierz dokument
Informacja o unieważnieniu postępowania 17.02.2017 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74


    Elektroniczna skrzynka podawcza 

CAŁODOBOWO:

całodobowo