Zamówienia publiczne
Budowa placu zabaw na terenie Parku Ujazdowskiego
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/4/17
Termin składania ofert 07.03.2017
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 16.02.2017 pobierz pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28.02.2017 pobierz pdf
SIWZ 16.02.2017 pobierz pdf
Załącznik nr 2a do SIWZ - oświadczenie dot. wykluczenia (wersja edytowalna) 16.02.2017 pobierz dokument
Załącznik nr 2b do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków (wersja edytowalna) 16.02.2017 pobierz dokument
Załącznik nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa (wersja edytowalna) 16.02.2017 pobierz dokument
Załącznik nr 6 do SIWZ - Kosztorys ofertowy (zmodyfikowany) 28.02.2017 pobierz pdf
Pytania i odpowiedzi 28.02.2017 pobierz pdf
Pytania i odpowiedzi (2) 03.03.2017 pobierz pdf
Modyfikacje 28.02.2017 pobierz pdf
Przedmiar robót ATH i rysunki DWG 28.02.2017
Informacja z otwarcia ofert 07.03.2017 pobierz pdf
Zawiadomienie o wyniku postępowania 17.03.2017 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74


    Elektroniczna skrzynka podawcza 

CAŁODOBOWO:

całodobowo