Zamówienia publiczne
Pielęgnacja zieleni niskiej oraz utrzymanie czystości wzdłuż tras komunikacyjnych m.st. Warszawy na terenie dzielnicy Targówek
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/7/17
Termin składania ofert 12.04.2017
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 03.04.2017 pobierz pdf
SIWZ 03.04.2017 pobierz pdf
Załącznik nr 1/XV do SIWZ zakres prac i ceny jednostkowe 03.04.2017 pobierz dokument
Załacznik nr 2a do SIWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (wersja edytowalna) 03.04.2017 pobierz dokument
Załącznik nr 2b do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu (wersja edytowalna) 03.04.2017 pobierz dokument
Załącznik nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa (wersja edytowalna) 03.04.2017 pobierz dokument
Informacja z otwarcia ofert 12.04.2017 pobierz pdf
Informacja o wyniku postępowania 12.05.2017 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74


    Elektroniczna skrzynka podawcza 

CAŁODOBOWO:

całodobowo