Zamówienia publiczne
Kompleksowe mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic m.st. Warszawy w sezonie zimowym i letnim w latach 2018-2021
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/9/17
Termin składania ofert 30.10.2017
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 24.05.2017 pobierz pdf
Sprostowanie ogłoszenia- ogłoszenie zmian 21.06.2017 pobierz pdf
Sprostowanie ogłoszenia - ogłoszenie zmian (2) 04.07.2017 pobierz pdf
Sprostowanie ogłoszenia - ogłoszenie zmian (3) 26.07.2017 pobierz pdf
Sprostowanie ogłoszenia - ogłoszenie zmian (4) 24.08.2017 pobierz pdf
Sprostowanie ogłoszenia - ogłoszenie zmian (5) 28.09.2017 pobierz pdf
Sprostowanie ogłoszenia - ogłoszenie zmian (6) 12.10.2017 pobierz pdf
SIWZ 24.05.2017 pobierz pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - zmieniony FORMULARZ OFERTY (wersja edytowalna) 02.06.2017 pobierz dokument
Załącznik nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTY - zmiana 2 - (wersja edytowalna) 13.06.2017 pobierz dokument
Załącznik nr 1a do SIWZ (wersja edytowalna) 24.05.2017 pobierz dokument
Załączniki nr 1/I do 1/XV do SIWZ (wersja edytowalna) 24.05.2017 pobierz dokument
Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ (wersja edytowalna) 24.05.2017 pobierz dokument
Załącznik nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa (wersja edytowalna) 24.05.2017 pobierz dokument
Odpowiedzi na pytania 02.06.2017 pobierz pdf
Odpowiedzi na pytania 2 28.06.2017 pobierz pdf
Modyfikacje 02.06.2017 pobierz pdf
Modyfikacje 2 13.06.2017 pobierz pdf
Modyfikacje 3 14.06.2017 pobierz pdf
Modyfikacje 4 (zmiana terminu składania ofert) 21.06.2017 pobierz pdf
Modyfikacje 5 (zmiana terminu składania ofert 2) 04.07.2017 pobierz pdf
Modyfikacje 6 (zmiana terminu składania ofert 3) 26.07.2017 pobierz pdf
Modyfikacje 7 (zmiana terminu składania ofert 4) 24.08.2017 pobierz pdf
ODWOŁANIE wniesione przez AG COMPLEX sp. z o.o. 06.06.2017 pobierz pdf
ODWOŁANIE wniesione przez POLSUPER sp. z o.o. 06.06.2017 pobierz pdf
ODWOŁANIE wniesione przez BYŚ Wojciech Byśkiniewicz 06.06.2017 pobierz pdf
ODWOŁANIE wniesione przez PARTNER Dariusz Apelski 06.06.2017 pobierz pdf
ODWOŁANIE (2) wniesione przez PARTNER Dariusz Apelski 27.06.2017 pobierz pdf
MODYFIKACJE 8 28.09.2017 pobierz pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - TEKST UJEDNOLICONY 28.09.2017 pobierz pdf
ZA ŁACZNIK NR 1 DO SIWZ z tekstu ujednoloconego - FORMULARZ OFERTY (wrsja edytowalna) 28.09.2017 pobierz dokument
ZAŁACZNIK NR 1A z tekstu ujednoliconego - WYKAZ CEN JEDNOSTKOWYCH (wersja edytowalna) 28.09.2017 pobierz dokument
ZAŁACZNIKI NR 1/I - 1/XV do SIWZ z tekstu ujednoliconego - KOSZTORYSY (wersja edytowalna) 28.09.2017 pobierz dokument
ZAŁACZNIK NR 2 DO SIWZ z tekstu ujednoliconego - JEDZ (wersja edytowalna) 28.09.2017 pobierz dokument
ZAŁACZNIK NR 3 DO SIWZ z tekstu ujednoliconego - GRUPA KAPITAŁOWA (wersja edytowalna) 28.09.2017 pobierz dokument
Odpowiedź na pytanie 3 12.10.2017 pobierz pdf
MODYFIKACJE 9 12.10.2017 pobierz pdf
ZAŁACZNIK NR 1 DO SIWZ (FORMULARZ OFERTY) wersja edytowalna - zmiana 12.10.2017 12.10.2017 pobierz dokument
Informacja z otwarcia ofert 30.10.2017 pobierz pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 22.11.2017 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74


    Elektroniczna skrzynka podawcza 

CAŁODOBOWO:

całodobowo