Zamówienia publiczne
Dostawa, ustawienie i montaż ławek wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/11/17
Termin składania ofert 06.06.2017
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 29.05.2017 pobierz pdf
SIWZ 29.05.2017 pobierz pdf
Zakres prac i ceny jednostkowe - załacznik nr 1/I do SIWZ 29.05.2017 pobierz dokument
Zakres prac i ceny jednostkowe - załacznik nr 1/II do SIWZ 29.05.2017 pobierz dokument
Oświadczenie - załącznik nr 2 do SIWZ (wersja edytowalna) 29.05.2017 pobierz dokument
Oświadczenie (grupa kapitałowa) - załącznik nr 3 do SIWZ (wersja edytowalna) 29.05.2017 pobierz dokument
Informacja z otwarcia ofert 06.06.2017 pobierz pdf
Zawiadomienie o wyniku postępowania 22.06.2017 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74


    Elektroniczna skrzynka podawcza 

CAŁODOBOWO:

całodobowo