Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Oznaczenie sprawy Termin składania ofert
Ręczne oczyszczanie na terenie m. st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/5/18 13.07.2018 r.
Oczyszczanie torowisk tramwajowych w m.st. Warszawie Przetarg nieograniczony ZOM/KP/6/18 27.07.2018 r.
drukuj stronę