Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Oznaczenie sprawy Termin składania ofert
Kompleksowe mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic m.st. Warszawy w sezonie zimowym i letnim w latach 2017-2020 Przetarg nieograniczony ZOM/KP/9/17 30.08.2017 r.
Przewóz pracowników na terenie m. st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/14/17 21.08.2017 r.
drukuj stronę