Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Oznaczenie sprawy Termin składania ofert
Kompleksowe mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic m.st. Warszawy w sezonie zimowym i letnim w latach 2018-2021 Przetarg nieograniczony ZOM/KP/9/17 30.10.2017 r.
Ręczne oczyszczanie na terenie m.st. Warszawy - Dzielnice Białołęka i Praga Północ Przetarg nieograniczony ZOM/KP/16/17 03.10.2017 r.
Dostawa paliw Przetarg nieograniczony ZOM/KP/19/17 19.10.2017 r.
Mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic m.st. Warszawy w sezonie zimowym 2017/2018 Negocjacje bez ogłoszenia ZOM/KP/18/17 16.10.2017 r.
drukuj stronę