Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Oznaczenie sprawy Termin składania ofert
Ręczne oczyszczanie na terenie m.st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/5/18/I 13.09.2018 r.
Opróżnianie koszy na terenie m.st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/7/18/I 25.09.2018 r.
Przewóz pracowników na terenie m.st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/8/18 27.09.2018 r.
Dostawa samochodów osobowych Przetarg nieograniczony ZOM/KP/10/18 02.10.2018 r.
drukuj stronę