Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Oznaczenie sprawy Termin składania ofert
Ręczne oczyszczanie na terenie m. st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/5/19 31.05.2019 r.
Opróżnianie koszy na terenie m.st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/6/19 24.06.2019 r.
drukuj stronę