Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Oznaczenie sprawy Termin składania ofert
Prace porządkowe w m.st. Warszawie Przetarg nieograniczony ZOM/KP/1/18 27.03.2018 r.
Opróżnianie koszy na terenie m.st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/2/18 28.03.2018 r.
drukuj stronę