Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Oznaczenie sprawy Termin składania ofert
Ręczne oczyszczanie na terenie m. st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/5/18/II 30.10.2018 r.
Opróżnianie koszy na terenie m.st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/7/18/II 23.11.2018 r.
Przetarg testowy - opróżnianie koszy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/test/2018 20.11.2018 r.
drukuj stronę