Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Oznaczenie sprawy Termin składania ofert
Ręczne oczyszczanie przystanków oraz pętli komunikacji miejskiej na terenie m.st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/3/18 19.04.2018 r.
drukuj stronę