Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Oznaczenie sprawy Termin składania ofert
Prowadzenie Pogotowia Porządkowego na terenie m. st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/21/17 11.01.2018 r.
Kompleksowe mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic m.st. Warszawy w sezonie zimowym i letnim w latach 2018-2021 Przetarg nieograniczony ZOM/KP/9/17/I 16.01.2018 r.
drukuj stronę