Postępowania rozstrzygnięte
Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Oznaczenie sprawy Termin składania ofert
Opróżnianie koszy na terenie m.st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/10/15 17.07.2015 r. WIĘCEJ
Posadzenie drzew wraz z trzyletnią pielęgnacją wzdłuż tras komunikacyjnych m.st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/8/15 19.06.2015 r. WIĘCEJ
Dostawa elementów małej architektury Przetarg nieograniczony ZOM/KP/9/15 29.05.2015 r. WIĘCEJ
Posadzenie krzewow, pnączy i bylin wraz z trzyletnią pielęgnacją wzdłuż tras komunikacyjnych m.st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/11/15 11.08.2015 r. WIĘCEJ
Dostawa automatycznej toalety publicznej Przetarg nieograniczony ZOM/KP/12/15 31.07.2015 r. WIĘCEJ
Serwis toalet sanitarnych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/13/15 04.09.2015 r. WIĘCEJ
Opróżnianie koszy na terenie m.st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/10/15/I 14.09.2015 r. WIĘCEJ
Rekultywacja terenu zieleni znajdującego się na obszarze parku Pole Mokotowskie Przetarg nieograniczony ZOM/KP/14/15 07.09.2015 r. WIĘCEJ
Wykonanie usługi przewozu pracowników wykonujących prace porządkowe na terenie m.st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/15/15 18.09.2015 r. WIĘCEJ
Pielęgnacja zieleni niskiej oraz utrzymanie czystości i konserwacja elementów małej architektury wzdłuż tras komunikacyjnych m.st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/17/15 13.11.2015 r. WIĘCEJ
Ukwiecenie, pielęgnacja zieleni niskiej oraz krzewów i drzew w pojemnikach Przetarg nieograniczony ZOM/KP/18/15 16.11.2015 r. WIĘCEJ
Dostawa paliw Przetarg nieograniczony ZOM/KP/19/15 15.10.2015 r. WIĘCEJ
Wymiana drzew w donicach na ul. Świętokrzyskiej w Warszawie Przetarg nieograniczony ZOM/KP/20/15 09.11.2015 r. WIĘCEJ
Serwis techniczny drogowych stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz dostarczenie obrazu z 18 punktów kamerowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/21/15 26.11.2015 r. WIĘCEJ
Opróżnianie koszy na terenie m.st. Warszawy. Przetarg nieograniczony ZOM/KP/1/16 09.02.2016 r. WIĘCEJ
Mycie powierzchni utwardzonych na terenie m.st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/2/16 01.03.2016 r. WIĘCEJ
Ukwiecenie, pielęgnacja zieleni niskiej oraz krzewów w donicach Przetarg nieograniczony ZOM/KP/3/16 31.03.2016 r. WIĘCEJ
Pielęgnacja zieleni niskiej oraz utrzymanie czystości i konserwacja elementów małej architektury wzdłuż tras komunikacyjnych m.st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/4/16 20.04.2016 r. WIĘCEJ
Budowa placu zabaw na terenie Parku Ujazdowskiego Przetarg nieograniczony ZOM/KP/6/16 04.07.2016 r. WIĘCEJ
Prowadzenie Pogotowia Porządkowego na terenie m. st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/27/16 09.09.2016 r. WIĘCEJ
Posadzenie drzew, krzewów oraz bylin wraz z trzyletnią pielęgnacją na terenie m.st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/28/16 13.10.2016 r. WIĘCEJ
Ręczne oczyszczanie na terenie m.st. Warszawy - dzielnica Mokotów Przetarg nieograniczony ZOM/KP/29/16 25.10.2016 r. WIĘCEJ
Wykonanie nasadzeń roślin cebulowych wzdłuż ciągów komunikacyjnych m. st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/30/16 12.10.2016 r. WIĘCEJ
Utrzymanie zbiorników wodnych w parkach ogólnomiejskich m. st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/31/16 25.11.2016 r. WIĘCEJ
Prowadzenie Pogotowia Porządkowego na terenie m.st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/27/16/I 08.11.2016 r. WIĘCEJ
Przewóz pracowników na terenie m. st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/32/16 04.11.2016 r. WIĘCEJ
Ręczne oczyszczanie na terenie m. st. Warszawy - dzielnica Mokotów Przetarg nieograniczony ZOM/KP/29/16/I 15.11.2016 r. WIĘCEJ
Pielęgnacja zieleni niskiej oraz utrzymanie czystości wzdłuż tras komunikacyjnych m. st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/33/16 03.01.2017 r. WIĘCEJ
Prowadzenie Pogotowia Porządkowego na terenie m. st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/27/16/II 29.12.2016 r. WIĘCEJ
Ręczne oczyszczanie na terenie m. st. Warszawy - dzielnice Mokotów (część górna), Ursus, Włochy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/1/17 19.01.2017 r. WIĘCEJ
Konserwacja, interwencyjne uzupełnianie, demontaż, przechowywanie i montaż zabezpieczeń roślin (drewnianych skrzyń i mat słomiano-foliowych) chroniących przed zimowym zasoleniem w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m. st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/2/17 07.02.2017 r. WIĘCEJ
Posadzenie drzew wraz z trzyletnią pielęgnacją na terenie m.st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/3/17 21.02.2017 r. WIĘCEJ
Budowa placu zabaw na terenie Parku Ujazdowskiego Przetarg nieograniczony ZOM/KP/4/17 07.03.2017 r. WIĘCEJ
Posadzenie drzew wraz z trzyletnią pielęgnacją na terenie m. st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/3/17/I 27.02.2017 r. WIĘCEJ
Prace porządkowe w m.st. Warszawie Przetarg nieograniczony ZOM/KP/6/17 20.03.2017 r. WIĘCEJ
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

Centrala:
 tel. (22) 277 04 00
Sekretariat:
 tel. (22) 277 04 70
  (22) 277 04 99
 fax: (22) 628 26 74

CAŁODOBOWO: