Lp. Wstępne ogłoszenie informacyjne Data
1

Opróżnianie koszy na terenie m.st. Warszawy

2018-02-21
2

Serwis toalet sanitarnych zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy

2018-02-21
3

Ręczne oczyszczanie przystanków oraz pętli komunikacji miejskiej na terenie m. st. Warszawy

2018-02-21
4

Ręczne oczyszczanie na terenie m. st. Warszawy

2018-03-01
drukuj stronę