Lp. Wstępne ogłoszenie informacyjne Data
1

Opróżnianie koszy na terenie m.st. Warszawy

2019-03-04
2

Serwis toalet sanitarnych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy

2019-03-04
3

Ręczne oczyszczanie na terenie m.st. Warszawy

2019-03-05
drukuj stronę