Drzewa i krzewy

 

1300 ha zieleni przy ulicach -

tereny ZOM

 

  

 

W 2015 :

1 242 nowych drzew

34 tys. krzewów 

 

Tegoroczne sadzenie ponad 1700 drzew na terenach podlegających ZOM odbędzie się w listopadzie. A w ubiegłym roku na nasze zlecenie posadzone zostały w Warszawie 1 242 drzewa i 34 tys. krzewów. Roślinność ta pojawiła się wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Wśród drzew dominowały klony - 283, lipy – 199, wiśnie ozdobne – 127, grusze drobnoowocowe – 97 i platany – 94. Dużo posadzonych zostało także robinii – 81 i jesionów – 73. Najwięcej nowych drzew przybyło w Śródmieściu – 199 szt., na Pradze-Południe – 174 i Woli – 137. W pasach zieleni przyulicznej pojawiły się drzewa przyjazne alergikom: poza klonami były to robinie, graby i kasztanowce oraz drzewa owocowe zapylane przez owady. Te gatunki stanowiły 53% obsadzeń. Poza drzewami sadzone były także krzewy - 34 tys. sztuk, wśród nich najwięcej róż - ponad 10 tys. Licznie sadzone były również popularne tawuły - 8,6 tys., irgi - 3 tys. oraz derenie - 2,1 tys. 

W 2014 r. roku na zlecenie ZOM posadzonych zostało 800 drzew, najwięcej klonów - 196, lip - 164 i dębów - 84, a także 5,6 tys. krzewów. Najwięcej, bo tysiąc sztuk dereni oraz perukowców, w centrum miasta.

Krzewy sadzone są nie tylko w miejscach, gdzie zieleń urządzana jest od nowa, ale także tam, gdzie infrastruktura podziemna uniemożliwia posadzenie drzewa. Generalną zasadą jest sadzenie nowego drzewa w miejsce wyciętego. Podkreślić należy, że ZOM wnioskuje - do urzędu danej dzielnicy lub Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy - o usuwanie tylko drzew suchych, zamierających i stanowiących zagrożenie dla życia i mienia mieszkańców. W ubiegłym roku otrzymaliśmy zezwolenia na usunięcie 909 suchych drzew. 

Informacje o składanych przez ZOM wnioskach o wydanie zezwoleń i uzyskanych zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów zamieszczane są w witrynie internetowej EKOPORTAL.  Stroną, utworzoną  zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), administruje Ministerstwo Środowiska

 

Galeria zdjęć

strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

Centrala:
tel. (22) 277 04 00
Sekretariat:
tel. (22) 277 04 70
  (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74

 

CAŁODOBOWO:

całodobowo