Około 20 tys. ha powierzchni Warszawy, uważanej za jedną z najbardziej zielonych stolic Europy, to tereny zieleni. Jest to zieleń przy drogach i ciągach komunikacyjnych, czyli drzewa, krzewy, rabaty kwiatowe i trawniki oraz parki i lasy miejskie. 

Pod opieką Zarządu Oczyszczania Miasta jest blisko 1,5 tys. ha zieleni miejskiej: 

Pozostałe tereny zieleni, np. zieleń przy drogach gminnych, osiedlowa, przy obiektach oświatowych, użyteczności publicznej, szpitalach, ogrodów działkowych czy cmentarzy, a także lasy miejskie, pozostają w zarządzie innych podmiotów.

 

drukuj stronę