2017-05-18

Arboryści w Skaryszaku

 

Badania drzew

w parku Skaryszewskim

Czym zajmuje się arborysta? Możecie to sprawdzić w parku  Skaryszewskim. Trwa realizacja partycypacyjnego projektu Ochrona drzew parku Skaryszewskiego.

Zwycięski projekt budżetu partycypacyjnego Ochrona drzew parku Skaryszewskiego zakłada przeprowadzenie analizy stanu zdrowia lip z alei obwodowej parku Skaryszewskiego i drzew z placu zabaw. Po szczegółowych badaniach arboryści przedstawią zalecenia, jak chronić i pielęgnować drzewa oraz w jaki sposób można im pomóc – m.in. przez założenie w koronach drzew elastycznych wiązań.

Na spacerze z mieszkańcami dendrolog opowiedział o sposobach badania drzew

Realizacja partycypacyjnego projektu rozpoczęła się w kwietniu od spaceru mieszkańców z dendrologiem po parku Skaryszewskim. Specjalista opowiedział o metodach pracy arborystów, zaprezentował także sprzęt używany do badania drzew – tomograf akustyczny, rezystograf i penetrometr.

Do badania drzew wykorzystywany jest profesjonalny sprzęt - tomograf akustyczny, rezystograf i penetrometr

Kolejny etap to prace już bezpośrednio przy drzewach. Najpierw przeprowadzana jest inwentaryzacja, specjaliści dokładnie mierzą i opisują każde z drzew. Następnie, na podstawie oceny ich stanu i budowy wytypowane zostaną egzemplarze do przebadania za pomocą tomografu. Badanie obejmie ok. 190 drzew.

Specjaliści wytypują drzewa do szczegółowych badań

Po zakończeniu prac w parku otrzymamy szczegółowy raport z opisem stanu każdego z analizowanych drzew i z zaleceniami do przyszłej pielęgnacji. Mieszkańców zapraszamy na prezentacje wyników pracy arborystów, która odbędzie się na drugim zaplanowanym na czerwiec spacerze.

Całkowity koszt realizacji projektu budżetu partycypacyjnego Ochrona drzew parku Skaryszewskiego to ok. 48 tys. zł.  Wykonawcą prac jest Pracownia Architektury Krajobrazu arborysta.com.

drukuj stronę