2024-06-25

Kolejna edycja ekosprzątania wodą z basenów

Posłuży do sprzątania ulic zamiast spłynąć do kanalizacji. To już kolejny rok, gdy w pracach porządkowych wykorzystujemy wodę z basenów.

Startujemy z już piątą edycją ekologicznej akcji recyklingu wody z miejskich pływalni. Podczas wakacyjnych przerw technicznych, w czasie których baseny muszą być opróżnione, woda nie trafia do kanalizacji, tylko do pojazdów służb oczyszczania. Następnie jest zużywana do mycia ulic i torowisk.

W obliczu aktualnych zmian klimatycznych, gdy susza jest coraz częstszym zjawiskiem, woda staje się nieocenionym zasobem. Nasza coroczna proekologiczna współpraca z ośrodkami sportu wpisuje się w ideę racjonalnego gospodarowania tym cennym surowcem. Od początku akcji w 2020 r. udało się w ten sposób odzyskać łącznie już ponad 9 mln litrów.

Dwa pojazdy - zamiatarka i zmywarka stoją przed budynkiem basenu

Woda z basenów trafia bezpośrednio do pojazdów służb oczyszczania

Ekologiczna współpraca

Pierwszym, który w tym sezonie podzielił się wodą, jest Ośrodek Sportu i Rekreacji na Bielanach. W planach mamy kolejne pływalnie, m.in. z Pragi-Południe, Woli, Ochoty i Śródmieścia. Pobieranie wody będzie się odbywać zgodnie z harmonogramem przerw technicznych. W zeszłych edycjach wodny recykling objął łącznie 10 basenów.

W momencie, gdy woda trafia do pojazdów, mija już czas konieczny do ulotnienia się preparatów używanych do jej dezynfekcji, dzięki czemu jest neutralna dla ludzi i środowiska oraz czyszczonych powierzchni. Pompy konieczne do napełnienia pojazdów służb oczyszczania zapewnia Ochotnicza Straż Pożarna z Wesołej.

Wieczór, polewaczka myje ulicę strumieniami wody pod ciśnieniem

Woda z pływalni jest wykorzystywana do mycia ulic

Czysta Warszawa – wspólna sprawa

Organizujemy w stolicy regularne sprzątanie 1300 km ulic. Od wiosny do jesieni każda z nich jest czyszczona przynajmniej raz w tygodniu. Harmonogram prac mieszkańcy mogą sprawdzić w kalendarzu sprzątania. Za pozostałe drogi odpowiedzialni są inny zarządcy, m.in. urzędy dzielnic, zarządcy osiedli i GDDKiA.

drukuj stronę