2024-02-07

Kontrola czystości przy budowach

Błoto na jezdni to ryzyko poślizgu. Dlatego, mając na uwadze bezpieczeństwo kierowców przypominamy, że obowiązkiem inwestorów jest dbanie o czystość pojazdów opuszczających teren budowy.

Obecna pogoda to czas wzmożonych kontroli wokół terenów inwestycji. Kiedy jest deszczowo, ciężarówki wywożą na jezdnie błoto, co jest nie tylko niekorzystne dla estetyki miasta, ale przede wszystkim stwarza zagrożenie dla użytkowników dróg. Inwestorzy mają obowiązek zadbać, aby pojazdy wyjeżdżające z terenu budowy były umyte. Jednym z wzorcowych rozwiązań jest umieszczenie przy bramie wyjazdowej myjki dla kół. Zabrudzenie drogi publicznej jest zagrożone mandatem z obowiązkiem usunięcia zanieczyszczenia.

Ciężarówka wyjeżdża z terenu budowy na jezdnię, widać jak brudzi nawierzchnię błotem

Śliska warstwa błota na jezdni to zagrożenie poślizgiem

Czysta Warszawa - wspólna sprawa

Wspólne patrole porządkowe Zarządu Oczyszczania Miasta i Straży Miejskiej w ostatnich dniach skontrolowały tereny wokół 11 inwestycji i sprawdziły czystość przyległego terenu. Konieczne były interwencje u kierowników budów, które w kilku przypadkach zakończyły się mandatem.

Miejsca, gdzie występuje problem zanieczyszczania jezdni, mogą zgłaszać również mieszkańcy - bezpośrednio policji, Straży Miejskiej lub za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

drukuj stronę