2021-11-16

Kontrolerzy porządku

Czystość pod kontrolą. W tym roku przeprowadziliśmy już 18,5 tys. interwencji dla porządku i bezpieczeństwa.

Porządek to nie tylko kwestia estetyki miasta, ale przede wszystkim bezpieczeństwa mieszkańców. Dlatego codziennie monitorujemy Warszawę pod kątem zaśmiecenia. W terenie pracują kontrolerzy ZOM, którzy sprawdzają czystość chodników, ulic, zieleni, ale także zwracają uwagę na stan miejskich mebli i infrastruktury drogowej. Kiedy widzą nieprawidłowość – interweniują. Od początku roku robili to już 18,5 tys. razy.

Na chodniku przy słupie latarni leży sterta śmieci - wśród nich plastikowe worki, tkanina, dętka, fragmenty sztucznej choinki

Śmieci z porządków domowych zawsze powinny trafić do kontenera na odpady

Monitoring czystości miasta

Działania dyscyplinujące wobec zarządców podejmujemy w przypadku dzikich wysypisk, przepełnionych koszy na śmieci, zaśmieconych trawników, podrzuconych odpadów, pozostałości poremontowych czy zabłoconych jezdni w sąsiedztwie inwestycji budowlanych. Sprawdzamy także przystanki komunikacji miejskiej, stan techniczny przyulicznych płotków i słupków, znaków drogowych i ławek. Nasze patrole zwracają również uwagę na infrastrukturę drogową, zapadnięte fragmenty chodnika, niebezpieczne studzienki kanalizacyjne czy nieczynne sygnalizatory świetlne.

Sterta śmieci leży na terenie zieleni przy ulicy, wśród śmieci fragmenty sprzętów AGD, elementy z mebli

Podrzuty na ul. Działyńczyków w Rembertowie

Akcja, reakcja i ponowna kontrola

Jeśli jakieś miejsce wymaga posprzątania, kontrolerzy ZOM interweniują u właściwych zarządców. Następnie patrol porządkowy ZOM odwiedza teren ponownie i sprawdza, jak zostały wykonane zalecenia. W przypadku kiedy zarządca nie podejmie działań, sprawa może zakończyć się mandatem lub w sądzie.

Wielką pomocą w codziennym dbaniu o czystość są zgłoszenia od czujnych i zaangażowanych mieszkańców kierowane do Miejskiego Centrum Kontaktu 19115.

drukuj stronę