2024-04-17

Ogłoszenie o sprzedaży samochodów

Sprzedajemy samochody - zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego.

Lp.

Nazwa przedmiotu opisywanego

Rok prod.

Nr rej.

Cena [zł]

Ocena techniczna

Uwagi

1

Samochód osobowy

Peugeot 208 1.2 

Pure Tech
82 KM wersja singature+ 

2018

WI 909HS

24 900,00

samochód używany

Przegląd techniczny auta ważny do 08.11.2024 r.

2

Samochód osobowy

Peugeot 208 1.2 

Pure Tech
82 KM wersja
active + 

2018

WI 712HT

23 400,00

samochód używany

Przegląd techniczny auta ważny do 24.11.2024 r.

 

Osoby zainteresowane zakupem zapraszamy do złożenia pisemnej oferty:

  • według wzoru, który jest na końcu tego ogłoszenia 
  • w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „oferta na zakup pojazdu”
  • do piątku 26.04.2024 r. do godz.10.00
  • w siedzibie Zarządu Oczyszczania Miasta, który mieści się w Al. Jerozolimskich 11/19, pok. nr 410.

Otwarcie ofert nastąpi 26.04.2024 r.

Oferenci, którzy zaoferują najwyższą cenę, zostaną o tym poinformowani mejlowo lub telefonicznie. Nabywca pojazdu zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego, nie dłuższym niż 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia, tzn. po wpływie należności na rachunek bankowy Sprzedającego.

Składniki majątku przeznaczone do sprzedaży można będzie obejrzeć w środę 24.04.2024 r. w Al. Jerozolimskich 11/19 po uprzednim umówieniu się.

Osobą do kontaktu w tej sprawie jest  Łukasz Weceklicki, tel. 22 277 04 79.

Pobierz wzór oferty

drukuj stronę