2022-01-03

​Podsumowanie 2021: Ulice i torowiska regularnie sprzątane  

Poprawa bezpieczeństwa, estetyki oraz jakości powietrza – to korzyści, jakie daje regularne sprzątanie ulic. W ubiegłym roku każdą z 1300 km warszawskich dróg, o które dbamy, wyczyściliśmy na mokro 38 razy. 

Od wiosny do jesieni, jeśli tylko pozwala na to pogoda, każdej nocy porządkowane są ulice i torowiska tramwajowe. Przez cały tydzień zamiatarki i zmywarki objeżdżają 1300 km warszawskich dróg. W zeszłym roku ulice wyczyszczone zostały na mokro średnio 38 razy. 

Zdjęcie pojazdu myjącego w nocy ulicę i dane: 2021, 38 sprzątań ulic. Na dole logotyp Zarządu Oczyszczania Miasta

W kalendarzu sprzątania Zarządu Oczyszczania Miasta mieszkańcy mogą sprawdzić, kiedy w danej lokalizacji odbywają się prace porządkowe. Między późną jesienią a wiosną ulice mogą być sprzątane tylko przy dodatnich temperaturach w dzień i w nocy. Podczas prac używana jest woda, która przy niższych temperaturach mogłaby powodować zagrożenie gołoledzią. 

Zdjęcie pojazdu myjącego w nocy ulicę
Zmywarka myje ulicę 

Bezpieczeństwo, zdrowie i estetyka 

Regularne porządkowanie ulic wpływa korzystnie nie tylko na estetykę przestrzeni publicznej. Usunięcie z jezdni błota, piasku czy liści poprawia także bezpieczeństwo użytkowników dróg. Ponadto porządki prowadzone na mokro ograniczają wzbijanie pyłów przez ruch samochodów i przyczyniają się do lepszej jakości powietrza, a więc i zdrowia mieszkańców. 

Zdjęcie pojazdu myjącego w nocy torowisko tramwajowe
Zamiatarka sprząta torowisko tramwajowe 

Wodny recykling 

2021 rok był kolejnym, w którym realizowaliśmy sprzątanie ulic w sposób ekologiczny. Dzięki współpracy ZOM i miejskich ośrodków sportowych w czasie ich letnich przerw technicznych prowadzony był wodny recykling. 2,4 mln litrów wody z 7 basenów zamiast trafić do kanalizacji, zostało ponownie użytych do prac porządkowych w mieście.

Zdjęcie zamiatarek i zmywarek przed pływalnią Wodnik na Pradze-Południe podczas pobierania wody z basenu 
Zamiatarki i zmywarki pobierają wodę z basenu Wodnik na Pradze-Południe 

Czyste miasto dzięki kompleksowym porządkom na wysokim poziomie  

Organizujemy i nadzorujemy kompleksowe utrzymanie czystości w Warszawie. To regularne sprzątanie ulic, chodników i przystanków komunikacji miejskiej, opróżnianie ulicznych koszy na śmieci i działania interwencyjne. Prace porządkowe wykonywane na wymaganym przez nas wysokim poziomie dają zauważany przez mieszkańców i turystów efekt. Odbiorcy działań służb oczyszczania miasta mają czynny wpływ na czystość miasta nie tylko poprzez codzienne proporządkowe praktyki. Mając na uwadze, że czysta Warszawa to wspólna sprawa mogą korzystać z Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115, które przez aplikację, stronę i telefon całodobowo przyjmuje zgłoszenia interwencyjne.  

drukuj stronę