2022-07-19

Podsumowanie I połowy 2022: Ulice sprzątane na mokro

Czyste ulice mają znaczenie dla bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców oraz estetyki miasta, dlatego są regularnie sprzątane na mokro. W pierwszej połowie tego roku odbyło się to 18 razy.

Codziennie prowadzimy porządki na warszawskich ulicach oraz na torowiskach tramwajowych. Każda z 1300 km ulic sprzątana jest przynajmniej raz w tygodniu, a torowiska nawet dwa razy. Od początku roku zamiatarki i zmywarki czyściły ulice średnio 18 razy, a torowiska – 48.

Wysoki standard czystości w stolicy, jaki osiągamy dzięki szczegółowo zaprojektowanemu systemowi kompleksowego sprzątania, to nie tylko kwestia estetyki. Regularne czyszczenie ulic i torowisk na mokro ma znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa kierowców, jak i poprawy jakości powietrza, co przekłada się na zdrowie i codzienny komfort życia mieszkańców stolicy.

Noc, zmywarka na moście, w tle wieżowce i Pałac Kultury i Nauki. Napis na górze - I połowa 2022, w prawym górnym rogu logotyp Zarządu Oczyszczania Miasta, na dole napis "ulice sprzątane 18 razy".

Tylko na mokro

Jezdnie oczyszczają 34 specjalistyczne pojazdy. Wymiatają z nawierzchni piasek i inne zaśmiecenia, które mogłyby stwarzać zagrożenie dla kierowców. Porządki zawsze są prowadzone na mokro – ogranicza to wzbijanie się kurzu i pyłów, co korzystnie wpływa na jakość powietrza. Również podczas czyszczenia torowisk tramwajowych za każdym razem używana jest woda.

Sprawdź, kiedy sprzątana jest Twoja ulica

Prace odbywają się według ustalonego harmonogramu. To, kiedy jest czyszczona konkretna ulica, mieszkańcy mogą sprawdzić w Kalendarzu sprzątania. Zawarte tam informacje dotyczą jednak tylko tych dróg, za których czystość odpowiadamy. Na porządkowanie ulic wpływa także pogoda, co oznacza, że w czasie ulewnych deszczy je odwołujemy.

Nocą i nad ranem

Czyszczenie jezdni na mokro odbywa się nocami. Dzięki takiej organizacji prac zamiatarki i zmywarki, które poruszają się z niedużą prędkością, nie powodują korków i niebezpiecznych sytuacji na drogach. W czasie czerwcowej fali upałów przesunęliśmy mycie ulic z godzin wieczornych – kiedy standardowo rozpoczyna się sprzątanie – na wczesny ranek. Użycie wody dodatkowo schładzało jezdnie i wpływało na obniżenie temperatury powietrza.

Noc, na torach tramwajowych zamiatarka, w tle przystanek.

Zamiatarka czyści ulice i torowiska tramwajowe

Racjonalne gospodarowanie wodą

Podobnie jak w poprzednich latach, w czasie wakacji współpracujemy z miejskimi basenami. Woda, która jest z nich spuszczana na czas przerw technicznych nie trafia do kanalizacji, a jest przepompowywana do pojazdów służb oczyszczania. Następnie jest wykorzystywana do sprzątania ulic na mokro. 

Czysta Warszawa – wspólna sprawa

Odpowiadamy za oczyszczanie tych warszawskich ulic, które mają kategorię drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej. Drogami ekspresowymi zajmuje się GDDKiA, gminnymi – urzędy dzielnic, a ulicami osiedlowymi – zarządcy osiedli.

drukuj stronę