2024-07-04

Podsumowanie I połowy 2024: W pogotowiu dla czystości

Przez całą dobę i cały rok czuwa nad czystością i bezpieczeństwem. Pogotowie Porządkowe Zarządu Oczyszczania Miasta od początku roku wyjeżdżało na warszawskie ulice już 3300 razy.

Obok pogotowia ratunkowego, energetycznego czy gazowego w Warszawie działa także takie dla czystości. Pogotowie Porządkowe Zarządu Oczyszczania Miasta pracuje całodobowo przez cały rok. Pojawia się tam, gdzie potrzebne jest szybkie usunięcie z jezdni pozostałości po wypadkach, rozlanych olejów i paliw czy zagubionych ładunków. W ciągu minionego pół roku wyjeżdżało do interwencji 3300 razy.

Na pierwszym planie samochód z logotypem Zarządu Oczyszczania Miasta i napisaem Pogotowie Porządkowe. W tle dwóch pracowników w roboczych strojach zamiata odgrodzony fragment ulicy. Na dole napis I połowa 2024, 3300 interwencji. W górnym lewym rogu logotyp Zarządu Oczyszczania Miasta

W systemie utrzymania czystości w dwumilionowym mieście niezbędne jest funkcjonowanie rozwiązania, dzięki któremu sprawnie usuwane są nagle pojawiające się zaśmiecenia. W Warszawie do takich zadań mamy Pogotowie Porządkowe ZOM. Dzięki całodobowej gotowości dynamicznie reaguje na zanieczyszczenia ulic, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla kierowców i pieszych, a także negatywnie oddziaływać na funkcjonowanie stolicy. Dzięki pracy Pogotowia, przy współpracy z innymi miejskimi służbami, minimalizujemy negatywne skutki wypadków i innych zdarzeń, które mogłyby utrudniać mieszkańcom codzienne życie.

Szybko dla bezpieczeństwa

Niemal połowa wszystkich interwencji Pogotowia Porządkowego ZOM polega na zabraniu z jezdni ładunków, które wypadły z samochodów. Najczęściej to materiały budowlane, jak piasek czy żwir, ale zdarzały się także zbite szyby, skrobia ziemniaczana, meble, siano, czy owoce i warzywa.

Kolejny rodzaj najczęstszych akcji Pogotowia Porządkowego to usuwanie pozostałości po wypadkach – rozbitego szkła, elementów karoserii czy rozlanych płynów. Dopiero kiedy ekipy Pogotowia zakończą pracę, w miejscu zdarzenia przywracany jest ruch drogowy. W ciągu ostatniego półrocza takich interwencji po kolizjach i wypadkach było 660.

Wyciek oleju, benzyny, ale też farby, które wypadły z pojazdu i rozbiły się na ulicy – to substancje, które stwarzają ryzyko poślizgu. Pogotowie Porządkowe oczyszcza jezdnie m.in. za pomocą specjalistycznych odkurzaczy, a także przy użyciu sorbentu, która pochłania płyny. Łączna powierzchnia wszystkich wyczyszczonych przez Pogotowie plam w tym roku to ponad 67 tys. m2, czyli więcej niż 9 boisk piłkarskich.

Dwóch pracowników w roboczych strojach zamiata z jezdni fragmenty karoserii, za nimi stoją dwa rozbite samochody

Jednym z zadań Pogotowia Porządkowego jest sprzątanie po wypadkach i kolizjach

Pogotowie czuwa nad czystością także w czasie wydarzeń, które przyciągają dużą ilość uczestników, co zwiększa prawdopodobieństwo zaśmieceń. To na przykład imprezy sportowe, obchody świąt państwowych, przemarsze i zgromadzenia, ale też takie wydarzenia jak Noc Muzeów.

Czysta Warszawa – wspólna sprawa

Zgłoszenia miejsc, gdzie powinno interweniować Pogotowie Porządkowe, przekazują zarówno kontrolerzy ZOM, jak i takie miejskie służby jak Policja czy Straż Miejska. Informuje o nich również Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa, czy mieszkańcy poprzez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Zgłoszenia trafiają do Centrum Dowodzenia Zarządu Oczyszczania Miasta, które daje ekipom Pogotowia sygnał do działania.

Kompleksowo dla czystości

Według ostatniego* badania Barometr Warszawski aż 97% warszawiaków uznaje czystość w mieście za ważną i bardzo ważną. Dlatego od wielu lat tworzymy i udoskonalamy system utrzymania porządku, na który składa się regularne sprzątanie ulic, chodników i przystanków oraz opróżnianie koszy na śmieci. To również działania w odpowiedzi na nagłe zdarzenia, a także codzienna kontrola zarówno miejskiej przestrzeni, jak i jakości wykonywanych na nasze zlecenie usług. Jako jednostka odpowiedzialna za dużą część terenów w Warszawie utrzymujemy wysokie standardy porządku, co jest doceniane nie tylko przez mieszkańców, ale i osoby odwiedzające stolicę. Czystość w mieście dobrze i bardzo dobrze ocenia 84% ankietowanych.

*Barometr Warszawski marzec 2024

 

drukuj stronę