2022-07-26

Skazani porządkują miasto

Sprzątają miasto w ramach odpracowywania wyroku sądu. Przyjmujemy osoby skazane na wykonywanie prac społecznych.

Osoby skazane na prace społeczne mogą odpracować wyrok podczas sprzątania miasta. Wśród ich zadań jest zamiatanie chodników i przystanków oraz zbieranie śmieci. W nagłych przypadkach są wysyłani do interwencyjnego sprzątania zaśmieceń czy dzikich wysypisk. A jeśli wyrok odpracowywany jest zimą, to odśnieżają chodniki, skuwają lód i posypują tereny dla pieszych piaskiem. Praca wykonywana przez skazanych jest nieodpłatna i kontrolujemy jej efekty. W tym roku 6 osób z wyrokami porządkowało stolicę przez 200 godzin.

Dwie osoby w strojach roboczych i rękawiczkach, widoczne od pasa w dół, zamiatają chodnik - jedna trzyma szczotkę, druga szuflę.

Prace, w które zaangażowani są skazani, prowadzone są przez cały rok

Osoby chętne do odpracowania wyroku przez sprzątanie, powinny skontaktować się z kuratorem sądowym, który wyznacza skazanemu termin zgłoszenia się do pracy. Zarząd Oczyszczania Miasta to jedna z wielu warszawskich jednostek, która to umożliwia. Wykaz miejskich instytucji znajduje się w zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy.

drukuj stronę