2021-09-29

Wodny recykling

7 basenów i 2,4 mln litrów wypompowanej wody użytej do sprzątania Warszawy. Podsumowujemy ekoakcję Zarządu Oczyszczania Miasta.

To już kolejny rok naszej współpracy z miejskimi ośrodkami sportowymi. Woda, która jest wypuszczana z basenów w czasie przerw technicznych, nie trafiła do kanalizacji. Została przepompowana do zamiatarek i zmywarek i posłużyła do sprzątania warszawskich ulic i torowisk tramwajowych.

Trzy pojazdy - zamiatarka i dwie zmywarki stoją przed basenem Wodnik i pobierają z niego wodę

Zamiatarki i zmywarki pobierają wodę z basenu Wodnik

Ekologiczna współpraca

W obliczu zmian klimatycznych woda jest cennym zasobem. Dlatego również w tym roku kontynuowaliśmy współpracę z miejskimi pływalniami. Letnia akcja objęła siedem ośrodków – z Pragi-Południe, Ochoty, Bielan, Woli i Śródmieścia. Podczas przerw technicznych z basenów wypompowano łącznie 2,4 mln litrów wody do ponownego wykorzystania. Napełniła 250 zamiatarek i zmywarek. Sprzęt do przepompowywania wody zapewniła Ochotnicza Straż Pożarna.

Strażak nadzoruje wypompowywanie wody z basenu

Idea ponownego użycia wody z basenów do sprzątania warszawskich ulic i torowisk spotkała się z pozytywnymi reakcjami mieszkańców. Mamy nadzieję, że wakacyjna współpraca stanie się stałym elementem w harmonogramie prac służb oczyszczania miasta.

Regularne sprzątanie

Dbamy o czystość 1300 km warszawskich ulic. Każda z nich od wiosny do jesieni jest regularnie sprzątana przynajmniej raz w tygodniu. Harmonogram sprzątania można sprawdzić na stronie https://zom.waw.pl/ulice/kalendarz-sprzatania. Za pozostałe drogi odpowiadają inni zarządcy, m.in. urzędy dzielnic i zarządcy osiedli.

drukuj stronę