Zarząd Oczyszczania Miasta przez cały rok przyjmuje skazanych skierowanych przez sądy do wykonania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy społecznie użytecznej. Takie osoby angażowane są do sprzątania terenów miejskich, zarówno zimą, jak i przez pozostałą część roku. Pracują w dni robocze między godziną 6 a 14.00.

W zeszłym roku 21 osób odpracowało 1 300 godzin. Dwa lata temu 26 osób przez 1 531 godzin pracowało na rzecz miasta, a trzy lata temu 24 osoby przepracowały 1 455 godzin. 

Miejsca, gdzie można odpracować wyroki sądowe wskazuje zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wyznaczenia miejsc, w których może być wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne.

Galeria zdjęć

drukuj stronę