Odpracowanie wyroku

Przez cały rok przyjmujemy skazanych skierowanych przez sądy do wykonania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy społecznie użytecznej. Sprzątają oni tereny miejskie, zarówno zimą, jak i przez pozostałą część roku. Pracują w dni robocze między godziną 6.00 a 14.00.

Statystyki

Aktualnie znów można odpracować wyrok przy sprzątaniu miasta. W 2022 r. 10 osób sprzątało miasto przez 735 godzin. W poprzednich latach z powodu pandemii wstrzymaliśmy przyjmowanie skazanych, dlatego nie podajemy statystyk. Natomiast w 2019 r. do pracy zgłosiło się 21 osób. odpracowały łącznie 1300 godzin. W 2018 r. 26 skazanych porządkowało Warszawę przez ponad 1500 godzin.

Przepisy

Miejsca, gdzie można odpracować wyroki sądowe, wskazuje zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wyznaczenia miejsc, w których może być wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne.

Galeria zdjęć

drukuj stronę