Opis struktury organizacyjnej Zarządu Oczyszczania Miasta

Schemat organizacyjny Zarządu Oczyszczania Miasta

 

Zarządem Oczyszczania Miasta kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy do spraw Technicznych i Głównego Księgowego  Dyrektorowi podlegają: Dział Zamówień Publicznych Dział Organizacyjny i Komunikacji Społecznej Dział Spraw Pracowniczych Dział Kontroli Wykonania Usług Dział Kontroli Stanowisko do spraw Skarg i Kontroli Wewnętrznej Stanowisko do spraw bhp i ppoż  Dział Prawny Zastępcy Dyrektora do spraw Technicznych podlegają: Dział Oczyszczania Mechanicznego Dział Oczyszczania Dział Eksploatacji Dział Informatyki Głównemu Księgowemu podlegają: Dział Finansowo-Księgowy Dział Rachuby i Płac Dział Administracyjno-Gospodarczy

drukuj stronę