Lp. Wstępne ogłoszenie informacyjne Data Szczegóły
1

Ręczne oczyszczanie na terenie m. st. Warszawy

2020-02-21
2

Prowadzenie pogotowia porządkowego na terenie m. st. Warszawy

2020-02-21
3

Kompleksowe mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic m. st. Warszawy

w sezonie zimowym i letnim w latach 2021–2024

2020-02-21
4

Opróżnianie koszy na terenie m.st. Warszawy

2020-02-21
drukuj stronę