Sprzątanie 2,6 mln m², w tym 900 tys. m² przystanków, terenów dla pieszych nieprzylegających bezpośrednio do nieruchomości, zlecane jest przez Zarząd Oczyszczania Miasta. Są to chodniki, kładki, schody, dojścia do stacji metra, miejsca postojowe w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) oraz 900 tys. m2  terenów przystanków ZTM wzdłuż dróg o kategorii krajowej, wojewódzkiej i powiatowej. Prace polegają na zamiataniu - a zimą odśnieżaniu - chodników, usuwaniu trawy i chwastów, przycinaniu brzegów trawników, letnim oczyszczaniu ścieżek rowerowych oraz usuwaniu nielegalnych składowisk śmieci. Oczyszczanie realizowane jest przez wykonawców, którzy zostali wyłonieni w przetargach. Ponadto także przez 122 pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ZOM. 

Za oczyszczanie terenów, w tym miejsc postojowych w SPPN, wzdłuż dróg gminnych odpowiadają urzędy dzielnic. Wiele terenów w dzielnicy Śródmieście, w tym Stare Miasto, sprzątane jest na zlecenie Zarządu Terenów Publicznych, a chodniki przylegające do posesji powinni sprzątać właściciele lub zarządcy danej nieruchomości.

Jeśli szukasz informacji o zimowym utrzymaniu miasta kliknij tu: http://bit.ly/1LB3Cwk

drukuj stronę