Krakowskie Przedmieście, Świętokrzyska,

przejścia podziemne

 

 

Od wiosny do jesieni część terenów dla pieszych, oprócz zamiatania, jest dodatkowo sprzątana na mokro. Przy użyciu sprzętu mechanicznego, szorowarki, oraz myjek ręcznych czyszczone są chodniki w ciągu ulicy Krakowskie Przedmieście, Świętokrzyskiej i pl. Piłsudskiego. Do tego myte są przejścia przez wieżyce Mostu Poniatowskiego oraz przejścia podziemne wzdłuż ulic o kategorii krajowej, wojewódzkiej i powiatowej. W sumie w pierwszej połowie tego roku myciem objętych zostało 823 tysiące m2 chodników i przejść. 

Częstotliwość tych prac wygląda następująco:
- Krakowskie Przedmieście – 2 razy w miesiącu myta jest powierzchnia 23 031 m2, czyli chodniki po obu stronach ulicy na odcinku od pomnika Mikołaja Kopernika do Placu Zamkowego, 
- Plac Piłsudskiego –  raz w miesiącu 13 700 m2,
- przejścia przez wieżyce Mostu Poniatowskiego wraz z chodnikami w podcieniach – dwa razy w tygodniu 1 885 m2,

- przejścia podziemne – minimum dwa razy w sezonie, ale także w zależności od potrzeb:

  •   przy stacji Metro Marymont – 1000 m2,
  •   przy Al. Jerozolimskich na wysokości CH BLUE–CITY – 500 m2,
  •   przy stacji PKP Rembertów – 510 m2,
  •   pod ul. Wolską przy ul. Redutowej – 500 m2,
  •   przy Placu na Rozdrożu w kierunku al. Wyzwolenia – 420 m2,
  •   przy pomniku "Chwała Saperom" – 500 m2,
  •   przy ul. Sanguszki (pod ul. Wybrzeże Gdańskie) – 500 m2,
  •   przy Cytadeli – 500 m2,
  •   przy ul. Boleść – 550 m2
  •   przy pl. Na Rozdrożu – 800 m2.

 

Galeria zdjęć

drukuj stronę