Organizacja Imprez

W parkach administrowanych przez ZOM dopuszcza się realizację sesji filmowych, fotograficznych, imprez edukacyjnych, kulturalnych, sportowych oraz uroczystości państwowych. Przeprowadzane wydarzenia nie mogą mieć charakteru komercyjnego lub zamkniętego. Organizatorzy powinni przestrzegać warunków technicznych zajęcia terenu wydanych przez Zarząd Oczyszczania Miasta indywidualnie dla każdego organizatora w zależności od charakteru imprezy i zajętego fragmentu parku.

Każdy z parków posiada swoją wewnętrzną procedurę udostępniania przestrzeni, z którą można zapoznać się wybierając poniżej właściwą lokalizację. 

 

Administrowany przez Zarząd Oczyszczania Miasta park Pole Mokotowskie terytorialnie leży w trzech dzielnicach m.st. Warszawy: Ochota, Mokotów, Śródmieście.

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA TERENIE NALEŻĄCYM DO DZIELNICY OCHOTA

 

Procedurę znajdziesz tu:  http://bit.ly/1Whn0s7

Wnioski złóż w Wydziale Kultury Dzielnicy Ochota. Dołącz szczegółowy opis wydarzenia i mapkę z określonym miejscem imprezy. Wydział zwraca się do ZOM o wydanie opinii. 

Ostateczną decyzję podejmuje Zarząd Dzielnicy Ochota. Pozytywna decyzja trafia do Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami (BGN) dla Dzielnicy Ochota.

Delegatura BGN informuje Wnioskodawcę o potrzebie złożenia dokumentów niezbędnych do finalizacji umowy dzierżawy na okazjonalne zajęcie terenu parku pod imprezę, wylicza wysokość opłat i kaucji oraz podpisuje umowę.

W określonym terminie komisyjnie przekażemy (i odbierzemy) wnioskodawcy teren pod wydarzenie. Dobrej zabawy!

 

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA TERENIE NALEŻĄCYM DO DZIELNICY MOKOTÓW

 

Wnioskodawca składa wniosek w Delegaturze Biura Gospodarki Nieruchomościami (BGN) dla Dzielnicy Mokotów.

Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami (BGN) dla Dzielnicy Mokotów informuje wnioskodawcę jakie dokumenty należy dołączyć.

Delegatura BGN zwraca się do ZOM o wydanie opinii.

Delegatura BGN wydaje decyzję. Jeśli pozytywną, wtedy naliczy opłaty, kaucję i podpisuje umowę.

W określonym terminie komisyjnie przekażemy (i odbierzemy) wnioskodawcy teren pod wydarzenie. Dobrej zabawy!

 

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA TERENIE NALEŻĄCYM DO DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

 

Wnioskodawca składa wniosek w Delegaturze Biura Gospodarki Nieruchomościami (BGN) dla Dzielnicy Śródmieście.

Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami (BGN) dla Dzielnicy Śródmieście informuje wnioskodawcę jakie dokumenty należy dołączyć.

Delegatury BGN zwraca się do ZOM o opinię oraz warunki techniczne zajęcia terenu.

Delegatura BGN wydaje decyzję. Jeśli pozytywną, wtedy naliczy opłaty, kaucję i podpisuje umowę.

W określonym terminie komisyjnie przekażemy (i odbierzemy) wnioskodawcy teren pod wydarzenie. Dobrej zabawy!

 

Administrowany przez Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM) park Skaryszewski to obiekt zabytkowy, na udostępnienie jego fragmentu i czasową zmianę użytkowania zgodę wydaje Stołeczny Konserwator Zabytków (SKZ), do którego występuje Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami (BGN) dla Dzielnicy Praga Południe.

W parku dopuszcza się realizację sesji filmowych, fotograficznych, imprez edukacyjnych, kulturalnych, sportowych oraz uroczystości państwowych. Imprezy nie mogą być komercyjne, zamknięte, a Organizator zobowiązany jest przestrzegać warunków technicznych zajęcia terenu wydanych przez Zarząd Oczyszczania Miasta indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy w zależności od charakteru imprezy i zajętego fragmentu parku.

 

Przygotuj wiosek, a ponieważ nie ma gotowych formularzy, w piśmie podaj: termin, czas trwania oraz charakter przedsięwzięcia.
Dołącz mapę parku z zaznaczonym fragmentem przeznaczonym na wydarzenie.

Złóż wniosek w Delegaturze Biura Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy Praga Południe. Prześlij wniosek także do wiadomości Zarządu Oczyszczania Miasta sekretariat@zom.waw.pl

ZOM wyda opinię oraz warunki techniczne zajęcia terenu, które przekaże do Delegatury BGN.

Delegatura BGN na podstawie opinii ZOM i SKZ wyda decyzję. Jeśli pozytywną, wtedy naliczy opłaty.

W określonym terminie komisyjnie przekażemy (i odbierzemy) wnioskodawcy teren pod wydarzenie.

Dobrej zabawy! 

 

Administrowany przez Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM) Ogród Saski to obiekt zabytkowy, na udostępnienie jego fragmentu i czasową zmianę użytkowania zgodę wydaje Stołeczny Konserwator Zabytków (SKZ), do którego występuje Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami (BGN) dla Dzielnicy Warszawa Śródmieście. Stroną w sprawie jest także Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Traktu Królewskiego.

 

Przygotuj wniosek o możliwość zorganizowania przedsięwzięcia i zawarcie umowy na zajęcie terenu, a ponieważ nie ma gotowych formularzy, w piśmie podaj: termin, czas trwania oraz charakter przedsięwzięcia.
Dołącz mapę parku z zaznaczonym fragmentem przeznaczonym na wydarzenie.

Złóż wniosek w Delegaturze Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście. Prześlij wniosek także do wiadomości Zarządu Oczyszczania Miasta sekretariat@zom.waw.pl

ZOM wyda opinię oraz warunki techniczne zajęcia terenu, które przekaże do Delegatury BGN.

Delegatura BGN na podstawie opinii ZOM, SKZ i Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. Traktu Królewskiego wyda decyzję. Jeśli pozytywną, wtedy naliczy opłaty.

W określonym terminie komisyjnie przekażemy (i odbierzemy) wnioskodawcy teren pod wydarzenie. Dobrej zabawy! 

 

Administrowany przez Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM) park Ujazdowski to obiekt zabytkowy, na udostępnienie jego fragmentu i czasową zmianę użytkowania zgodę wydaje Stołeczny Konserwator Zabytków (SKZ), do którego występuje Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami (BGN) dla Dzielnicy Warszawa Śródmieście. Stroną w sprawie jest także Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Traktu Królewskiego.

 

Przygotuj wniosek o możliwość zorganizowania przedsięwzięcia i zawarcie umowy na zajęcie terenu, a ponieważ nie ma gotowych formularzy, w piśmie podaj: termin, czas trwania oraz charakter przedsięwzięcia.
Dołącz mapę parku z zaznaczonym fragmentem przeznaczonym na wydarzenie.

Złóż wniosek w Delegaturze Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście. Prześlij wniosek także do wiadomości Zarządu Oczyszczania Miasta sekretariat@zom.waw.pl

ZOM wyda opinię oraz warunki techniczne zajęcia terenu, które przekaże do Delegatury BGN.

Delegatura BGN na podstawie opinii ZOM, SKZ i Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. Traktu Królewskiego wyda decyzję. Jeśli pozytywną, wtedy naliczy opłaty.

W określonym terminie komisyjnie przekażemy (i odbierzemy) wnioskodawcy teren pod wydarzenie.

Dobrej zabawy! 

 

Administrowany przez Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM) park Praski to obiekt zabytkowy, na udostępnienie jego fragmentu i czasową zmianę użytkowania zgodę wydaje Stołeczny Konserwator Zabytków (SKZ), do którego występuje Wydział Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Praga Północ.

 

Przygotuj wniosek o możliwość zorganizowania przedsięwzięcia i zawarcie umowy na zajęcie terenu, a ponieważ nie ma gotowych formularzy, w piśmie podaj: termin, czas trwania oraz charakter przedsięwzięcia.
Dołącz mapę parku z zaznaczonym fragmentem przeznaczonym na wydarzenie.

Złóż wniosek w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Praga Północ. Prześlij wniosek także do wiadomości Zarządu Oczyszczania Miasta sekretariat@zom.waw.pl

ZOM wyda opinię oraz warunki techniczne zajęcia terenu, które przekaże do Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Praga Północ.

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Praga Północ na podstawie opinii ZOM i SKZ wyda decyzję. Jeśli pozytywną, wtedy naliczy opłaty.

W określonym terminie komisyjnie przekażemy (i odbierzemy) wnioskodawcy teren pod wydarzenie.

Dobrej zabawy! 

 

Administrowany przez Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM) park Fosa i Stoki Cytadeli to obiekt zabytkowy, na udostępnienie jego fragmentu i czasową zmianę użytkowania zgodę wydaje Stołeczny Konserwator Zabytków (SKZ), do którego występuje - w zależności od własności działki - Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami (BGN) dla Dzielnicy Żoliborz lub Biuro Gospodarowania Nieruchomościami Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa. Informację o własności działki można uzyskać w ZOM dzwoniąc pod numer telefonu 22 277 04 20. 


UZYSKANIE ZEZWOLENIA KROK PO KROKU

 

Przygotuj wiosek, a ponieważ nie ma gotowych formularzy, w piśmie podaj: termin, czas trwania oraz charakter przedsięwzięcia.
Dołącz mapę parku z zaznaczonym fragmentem przeznaczonym na wydarzenie.

Złóż wniosek w Delegaturze Biura Gospodarki Nieruchomościami Dzielnicy Żoliborz/Biurze Gospodarowania Nieruchomościami Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa. Prześlij wniosek także do wiadomości Zarządu Oczyszczania Miasta: sekretariat@zom.waw.pl

ZOM wyda opinię oraz warunki techniczne zajęcia terenu, które przekaże do Delegatury/BGN.

Delegatura/BGN na podstawie opinii ZOM i SKZ wyda decyzję. Jeśli pozytywną, wtedy naliczy opłaty.

W określonym terminie komisyjnie przekażemy (i odbierzemy) wnioskodawcy teren pod wydarzenie. Dobrej zabawy!

 

strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74


    Elektroniczna skrzynka podawcza 

CAŁODOBOWO:

całodobowo