Odśnieżanie

306 pługów

164 posypywarki

 

 

 

1450 km ulic

 

Zarząd Oczyszczania Miasta zleca zimowe utrzymanie ulic o kategorii dróg krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych, a także gminnych, po których kursują autobusy komunikacji miejskiej ZTM. Pozostałe ulice gminne podlegają urzędom 18 warszawskich dzielnic. Drogi utrzymują także zarządcy pozostałych terenów, np. w odniesieniu do uliczek osiedlowych administracje i wspólnoty.

Zimą do całodobowej dyspozycji ZOM jest 306 pługów i 164 posypywarki. Sezon zimowy trwa umownie od 15 października rb. do 14 kwietnia kolejnego roku. Rzeczywisty czas jego trwania i liczba ogłoszonych akcji uzależnione są od warunków pogodowych i stanu nawierzchni ulic. Wykonawcy otrzymują wynagrodzenie za zrealizowane prace, a nie za półroczną gotowość do ich podjęcia. W sezonie 2016/17 ogłosiliśmy 56 akcji, z tego 24 dotyczyły mostów, wiaduktów i ulic spadkowych, czyli tzw. niebezpiecznych odcinków, które zabezpieczane są przed śliskością w pierwszej kolejności.

Najistotniejszym celem zarządzanych przez ZOM działań jest utrzymanie przejezdności ulic w trudnych warunkach zimowych i zapewnienie stołecznym kierowcom możliwości bezpiecznego przemieszczania się po drogach.

To, czym można zapobiegać i likwidować śliskość zimową, reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. Instytut Badawczy Dróg i Mostów opracował na tej postawie dla m.st. Warszawy zalecenia dotyczące zimowego mechanicznego oczyszczania ulic. Do zapobiegania i likwidowania śliskości stosuje się:

 • chlorek sodu zwilżony 20% solanką,
 • przy niższych temperaturach mieszankę chlorku sodu z chlorkiem wapnia w proporcji 3:1 zwilżoną 20% solanką,
 • kruszywo w dawce 150 g/m2 na drogach o nieutwardzonych nawierzchniach bitumicznych,
 • mechaniczne zgarnianie śniegu, czyli płużenie na wszystkich rodzajach dróg.

Standardy wykonania prac jakich wymagamy od wykonawców pracujących na nasze zlecenie określają:

 • przy posypywaniu zapobiegającym i likwidującym gołoledź, szron oraz śliskość zimową po wystąpieniu niewielkich opadów śniegu obowiązuje uzyskanie standardu w czasie nie dłuższym niż 3 godziny od rozpoczęcia działań,
 • w przypadku intensywnych i długotrwałych opadów śniegu obowiązuje uzyskanie standardu w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od ustania opadu śniegu.

Zapobieganie śliskości zimowej oraz odśnieżanie na zlecenie i pod kontrolą ZOM realizowane jest przez następujące firmy:

 • BYŚ – Wojciech Byśkiniewicz (rejony: I - Białołęka, VI - Żoliborz, Bielany, VII - Bemowo, IX - Śródmieście cz. północna, X - Śródmieście cz. południowa),
 • REMONDIS Sp. z o.o. (rejon II - Praga Północ, Targówek, III - Praga Południe, V - Wawer cz. południowa),
 • SUEZ Polska Sp. z o.o (rejon XII - Włochy, Ochota),
 • WPM Mosty Sp. z o.o. Sp. k. (rejon XIII - Mokotów cz. zachodnia),
 • AG-COMPLEX Sp. z o.o. (rejon XV - Ursynów),
 • MAKJAN Sp. z o.o. (rejon XI - Ursus),
 • EKO-TAB Joanna Tabor (rejon XIV - Wilanów, Mokotów cz. wschodnia),
 • Konsorcjum firm MZO Pruszków Sp. z o.o./ PU HETMAN Sp. z o.o. (rejon VIII - Wola),
 • Konsorcjum firm Parmi Sp. z o.o./ ARTMAR (rejon IV - Rembertów, Wawer cz. północna, Wesoła).

Polecamy informator na temat zimowego utrzymania m.st. Warszawy: http://bit.ly/1LAZvAv  

Przez cały rok prawidłowość wykonania prac nadzorowana jest przez inspektorów ZOM, których w sezonie zimowym dodatkowo wspiera Straż Miejska m.st. Warszawy. Istotnym narzędziem nadzoru jakości przeprowadzanych działań jest satelitarny system kontroli realizacji usług.

Galeria zdjęć

strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

 

Centrala:
tel. (22) 277 04 00
Sekretariat:
tel. (22) 277 04 70
  (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74

 

CAŁODOBOWO:

całodobowo