Odśnieżanie

 

306 pługów

170 posypywarek

 

 

 

 

 

1 500 km ulic

 

Zarząd Oczyszczania Miasta zleca zimowe utrzymanie ulic o kategorii dróg krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych, a także gminnych, po których kursują autobusy komunikacji miejskiej ZTM. Pozostałe ulice gminne podlegają urzędom 18 warszawskich dzielnic. Drogi utrzymują także zarządcy pozostałych terenów, np. w odniesieniu do uliczek osiedlowych administracje i wspólnoty.

Zimą do całodobowej dyspozycji ZOM jest 306 pługów, w tym 170 posypywarek. Sezon zimowy trwa umownie od 15 października br. do 14 kwietnia kolejnego roku. Rzeczywisty czas jego trwania i liczba ogłoszonych akcji uzależnione są od warunków pogodowych i stanu nawierzchni ulic. Wykonawcy otrzymują wynagrodzenie za zrealizowane prace, a nie za półroczną gotowość do ich podjęcia.

Najistotniejszym celem zarządzanych przez ZOM działań jest utrzymanie przejezdności ulic w trudnych warunkach zimowych i zapewnienie stołecznym kierowcom możliwości bezpiecznego przemieszczania się po drogach.

To, czym można zapobiegać i likwidować śliskość zimową, reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. Instytut Badawczy Dróg i Mostów opracował na tej postawie dla m.st. Warszawy zalecenia dotyczące zimowego mechanicznego oczyszczania ulic. Do zapobiegania i likwidowania śliskości stosuje się nastepujące preparaty wybrane z listy Ministerstwa Środowiska:

  • chlorek sodu zwilżony 20% solanką,
  • przy niższych temperaturach mieszankę chlorku sodu z chlorkiem wapnia w proporcji 3:1 zwilżoną 20% solanką,
  • ​kruszywo w dawce 150 g/m2 na drogach o nieutwardzonych nawierzchniach bitumicznych,
  • mechaniczne zgarnianie śniegu, czyli płużenie na wszystkich rodzajach dróg.

Standardy wykonania prac jakich wymagamy od wykonawców pracujących na nasze zlecenie określają:

  • przy posypywaniu zapobiegającym i likwidującym gołoledź, szron oraz śliskość zimową po wystąpieniu niewielkich opadów śniegu obowiązuje uzyskanie standardu w czasie nie dłuższym niż 3 godziny od rozpoczęcia działań,
  • w przypadku intensywnych i długotrwałych opadów śniegu obowiązuje uzyskanie standardu w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od ustania opadu śniegu.

Przez cały rok prawidłowość wykonania prac nadzorowana jest przez kontrolerów ZOM, których w sezonie zimowym dodatkowo wspiera Straż Miejska m.st. Warszawy. Do minitoringu jakości przeprowadzanych na ulicach działań wykorzystujemy także satelitarny system kontroli realizacji usług.

Polecamy informator na temat zimowego utrzymania m.st. Warszawy:

 

Prace realizują następujący wykonawcy wyłonieni w przetargu:

Wykonawca prac

Dzielnica

Liczba pługoposypywarek

Liczba pługów 

Partner Dariusz Apelski, Partner Sp. z o.o.

Białołęka

15

25

AG-COMPLEX Sp.z o.o.

Praga-Północ, Targówek

11

22

Remondis Sp. z o.o., Polsuper Sp. z o.o.

Praga-Południe

11

21

AG-COMPLEX Sp.z o.o.

Rembertów, Wawer cz.północna, Wesoła

9

16

Remondis Sp. z o.o., Polsuper Sp. z o.o.,    Road Servive Sp. z o.o.

Wawer cz.południowa

11

19

Byś Wojciech Byśkiniewicz

 Żoliborz, Bielany

13

25

Byś Wojciech Byśkiniewicz

Bemowo

7

13

Byś Wojciech Byśkiniewicz

 Wola

10

19

Byś Wojciech Byśkiniewicz

  Śródmieście cz.północna

16

31

Byś Wojciech Byśkiniewicz

Śródmieście cz.południowa

14

26

Partner Dariusz Apelski, Partner Sp. z o.o.

Ursus

9

15

Suez Polska Sp. z o.o.

Włochy, Ochota

11

18

Suez Polska Sp. z o.o.

Mokotów cz.zachodnia

10

16

Remondis Sp. z o.o., Polsuper Sp. z o.o.

Wilanów, Mokotów cz.wschodnia

13

23

Suez Polska Sp. z o.o.

Ursynów

10

17

ŁĄCZNIE 

170

306

 

W poprzednim sezonie zimowym - 2018/19 - ogłosiliśmy 41 akcji, z czego 18 dotyczyło mostów, wiaduktów i ulic spadkowych, czyli odcinków które ze względu na specyfikę lokalizacji są najbardziej narażone na wystąpienie śliskości, przez co zabezpieczane są w pierwszej kolejności. 23 akcje dotyczyły wszystkich ulic, które nam podlegają, czyli 1450 km ulic, którymi kursuje komunikacja miejska. W sezonie zimowym 2017/18 ogłosiliśmy 45 akcji.

 

 

Galeria zdjęć

strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

    Dane do faktury
Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

 

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74


    Elektroniczna skrzynka podawcza 

CAŁODOBOWO:

całodobowo