Odśnieżanie

306 pługów

170 posypywarek

 

 

 

1 450 km ulic

 

Zarząd Oczyszczania Miasta zleca zimowe utrzymanie ulic o kategorii dróg krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych, a także gminnych, po których kursują autobusy komunikacji miejskiej ZTM. Pozostałe ulice gminne podlegają urzędom 18 warszawskich dzielnic. Drogi utrzymują także zarządcy pozostałych terenów, np. w odniesieniu do uliczek osiedlowych administracje i wspólnoty.

Zimą do całodobowej dyspozycji ZOM jest 306 pługów i 170 posypywarek. Sezon zimowy trwa umownie od 15 października br. do 14 kwietnia kolejnego roku. Rzeczywisty czas jego trwania i liczba ogłoszonych akcji uzależnione są od warunków pogodowych i stanu nawierzchni ulic. Wykonawcy otrzymują wynagrodzenie za zrealizowane prace, a nie za półroczną gotowość do ich podjęcia. W sezonie zimowym - 2017/18 - ogłosiliśmy 45 akcji, z czego z tego 20 dotyczyło mostów, wiaduktów i ulic spadkowych, czyli odcinków które ze względu na specyfikę lokalizacji są najbardziej narażone na wystąpienie śliskości, przez co zabezpieczane są w pierwszej kolejności. 25 akcji dotyczyło wszytkich ulic, które nam podlegają, czyli 1450 km ulic, którymi kursuje komunkacja miejska. 

W poprzednim sezonie zimowym - 2016/17 - ogłosiliśmy 56 akcji, z tego 24 dotyczyły mostów, wiaduktów i ulic spadkowych, czyli odcinków które ze względu na specyfikę lokalizacji są najbardziej narażone na wystąpienie śliskości, przez co zabezpieczane są w pierwszej kolejności.

Najistotniejszym celem zarządzanych przez ZOM działań jest utrzymanie przejezdności ulic w trudnych warunkach zimowych i zapewnienie stołecznym kierowcom możliwości bezpiecznego przemieszczania się po drogach.

To, czym można zapobiegać i likwidować śliskość zimową, reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. Instytut Badawczy Dróg i Mostów opracował na tej postawie dla m.st. Warszawy zalecenia dotyczące zimowego mechanicznego oczyszczania ulic. Do zapobiegania i likwidowania śliskości stosuje się:

  • chlorek sodu zwilżony 20% solanką,
  • przy niższych temperaturach mieszankę chlorku sodu z chlorkiem wapnia w proporcji 3:1 zwilżoną 20% solanką,
  • kruszywo w dawce 150 g/m2 na drogach o nieutwardzonych nawierzchniach bitumicznych,
  • mechaniczne zgarnianie śniegu, czyli płużenie na wszystkich rodzajach dróg.

Standardy wykonania prac jakich wymagamy od wykonawców pracujących na nasze zlecenie określają:

  • przy posypywaniu zapobiegającym i likwidującym gołoledź, szron oraz śliskość zimową po wystąpieniu niewielkich opadów śniegu obowiązuje uzyskanie standardu w czasie nie dłuższym niż 3 godziny od rozpoczęcia działań,
  • w przypadku intensywnych i długotrwałych opadów śniegu obowiązuje uzyskanie standardu w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od ustania opadu śniegu.

Przez cały rok prawidłowość wykonania prac nadzorowana jest przez kontrolerów ZOM, których w sezonie zimowym dodatkowo wspiera Straż Miejska m.st. Warszawy. Istotnym narzędziem nadzoru jakości przeprowadzanych działań jest satelitarny system kontroli realizacji usług.

Polecamy informator na temat zimowego utrzymania m.st. Warszawy:

Galeria zdjęć

strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

Centrala:
tel. (22) 277 04 00
Sekretariat:
tel. (22) 277 04 70
  (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74

 

CAŁODOBOWO:

całodobowo