Sprzątanie

   

1 x tydzień

     

 

1 300 km ulic

Zarząd Oczyszczania Miasta zleca oczyszczanie ulic o kategorii dróg krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych. Pozostałe ulice gminne podlegają urzędom 18 warszawskich dzielnic. Drogi utrzymują także zarządcy pozostałych terenów, np. w odniesieniu do uliczek osiedlowych administracje i wspólnoty, a do dróg ekspresowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Ulice nam podlegajace od wiosny do jesieni są zamiatane i zmywane. O ile pozwala na to pogoda każda z ulic sprzątana jest średnio raz na tydzień. Oczyszczanie mechaniczne realizowane jest na całej szerokości jezdni. Odbywa się nocami i musi być zakończone do godz. 7:00. Taka pora ogranicza uciążliwości jakie wynikają dla uczestników ruchu drogowego z technologii prowadzenia prac. Skuteczność mycia oraz zamiatania jezdni związana jest z niewielką prędkością z jaką powinien poruszać się sprzęt. Trudne do ominięcia, sporych rozmiarów zamiatarki i zmywarki - żeby skutecznie oczyścić nawierzchnie - powinny mieć na prędkościomierzu ok. 10 km/h. W ciągu dnia nie ma więc możliwości prowadzenia prac porządkowych, ponieważ wiązałoby się to z zakorkowaniem miasta. Dopiero w godzinach nocnych, gdy natężenie ruchu maleje, możliwe jest przeprowadzenie porządków w sposób niezagrażający płynności i bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. Niestety nocna praca sprzętu, posiadającego atesty dopuszczające do ruchu drogowego oraz spełniającego wymogi odnośnie emisji hałasu do środowiska, może być uciążliwa. Nie kryjemy, że liczymy na zrozumienie mieszkańców. 

Mechaniczne oczyszczanie jezdni na zlecenie i pod kontrolą ZOM wykonują firmy zewnętrzne wyłonione w ramach przetargu. Przez cały rok prawidłowość wykonania prac nadzorowana jest przez kontrolerów ZOM.  Istotnym narzędziem nadzoru jakości przeprowadzanych działań jest satelitarny system kontroli realizacji usług.

Oczyszczanie ulic wykonywane jest przez nastepujące firmy: 

 

Firma

Rejon

Zakres terytorialny

Km jezdni ulic

Liczba zamiatarek

Liczba zmywarek

Partner Dariusz Apelski i

 Partner Sp. z o.o.

I

Dzielnica Białołęka

89,75

1

1

AG-COMPLEX Sp. z o.o.

II

Dzielnica Praga Północ, Targówek

96,76

1

1

Remondis Sp. z o.o. i Polsuper Sp. z o.o.

III

Dzielnica Praga Południe

102,40

2

1

AG-COMPLEX Sp. z o.o.

IV

Dzielnica Rembertów, Wawer cz. północna, Wesoła

72,57

1

1

Remondis Sp. z o.o., Polsuper Sp. z o.o.

i Mr Road Service Sp. z o.o.

V

Dzielnica Wawer cz. południowa

69,38

1

1

Byś Wojciech Byśkiniewicz

VI

Dzielnica Żoliborz, Bielany

106,15

2

1

Byś Wojciech Byśkiniewicz

VII

Dzielnica Bemowo

55,56

1

1

Byś Wojciech Byśkiniewicz

VIII

Dzielnica Wola

69,90

1

1

Byś Wojciech Byśkiniewicz

IX

Dzielnica Śródmieście

cz. północna

93,46

2

1

Byś Wojciech Byśkiniewicz

X

Dzielnica Śródmieście

cz. południowa

72,30

1

1

Partner Dariusz Apelski i

 Partner Sp. z o.o.

XI

Dzielnica Ursus

76,75

1

1

Suez Polska Sp. z o.o.

XII

Dzielnica Włochy, Ochota

86,19

1

1

Suez Polska Sp. z o.o.

XIII

Dzielnica Mokotów

cz. zachodnia

83,56

1

1

Remondis Sp. z o.o. i Polsuper Sp. z o.o.

XIV

Dzielnica Wilanów,

Mokotów cz. wschodnia

108,26

2

1

Suez Polska Sp. z o.o.

XV

Dzielnica Ursynów

81,22

1

1

ŁĄCZNIE

1264,21

19

15

 

Podsumowanie 2017 r.: 

 

strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

Centrala:
tel. (22) 277 04 00
Sekretariat:
tel. (22) 277 04 70
  (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74

 

CAŁODOBOWO:

całodobowo