Postępowania rozstrzygnięte
Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Oznaczenie sprawy Termin składania ofert
Kompleksowe mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic m.st. Warszawy w sezonie zimowym i letnim w latach 2018-2021 Przetarg nieograniczony ZOM/KP/9/17 30.10.2017 r. WIĘCEJ
Ręczne oczyszczanie na terenie m.st. Warszawy - Dzielnice Białołęka i Praga Północ Przetarg nieograniczony ZOM/KP/16/17 03.10.2017 r. WIĘCEJ
Dostawa paliw Przetarg nieograniczony ZOM/KP/19/17 19.10.2017 r. WIĘCEJ
Mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic m.st. Warszawy w sezonie zimowym 2017/2018 Negocjacje bez ogłoszenia ZOM/KP/18/17 16.10.2017 r. WIĘCEJ
Mechanicze oczyszczanie jezdni ulic m.st. Warszawy w sezonie zimowym 2017/2018 Negocjacje bez ogłoszenia ZOM/KP/18/17/I 26.10.2017 r. WIĘCEJ
Serwis techniczny drogowych stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz dostarczenie obrazu z 18 punktów kamerowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/20/17 20.11.2017 r. WIĘCEJ
Prowadzenie Pogotowia Porządkowego na terenie m. st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/21/17 11.01.2018 r. WIĘCEJ
Kompleksowe mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic m.st. Warszawy w sezonie zimowym i letnim w latach 2018-2021 Przetarg nieograniczony ZOM/KP/9/17/I 16.01.2018 r. WIĘCEJ
Prace porządkowe w m.st. Warszawie Przetarg nieograniczony ZOM/KP/1/18 27.03.2018 r. WIĘCEJ
Opróżnianie koszy na terenie m.st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/2/18 28.03.2018 r. WIĘCEJ
Pielęgnacja zieleni i utrzymanie czystości na pętlach komunikacji miejskiej Przetarg nieograniczony ZOM/KP/4/18 06.04.2018 r. WIĘCEJ
Ręczne oczyszczanie przystanków oraz pętli komunikacji miejskiej na terenie m.st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/3/18 19.04.2018 r. WIĘCEJ
Ręczne oczyszczanie na terenie m. st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/5/18 13.07.2018 r. WIĘCEJ
Oczyszczanie torowisk tramwajowych w m.st. Warszawie Przetarg nieograniczony ZOM/KP/6/18 27.07.2018 r. WIĘCEJ
Opróżnianie koszy na terenie m. st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/7/18 09.08.2018 r. WIĘCEJ
Ręczne oczyszczanie na terenie m.st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/5/18/I 13.09.2018 r. WIĘCEJ
Ustawienie i serwis przenośnych kabin sanitarnych na terenie m.st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/9/18 06.09.2018 r. WIĘCEJ
Opróżnianie koszy na terenie m.st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/7/18/I 25.09.2018 r. WIĘCEJ
Przewóz pracowników na terenie m.st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/8/18 27.09.2018 r. WIĘCEJ
Dostawa samochodów osobowych Przetarg nieograniczony ZOM/KP/10/18 02.10.2018 r. WIĘCEJ
Ustawienie i serwis przenośnych kabin sanitarnych na terenie m. st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/9/18/I 16.10.2018 r. WIĘCEJ
Przewóz pracowników na terenie m.st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/8/18/I 22.10.2018 r. WIĘCEJ
Ręczne oczyszczanie na terenie m. st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/5/18/II 30.10.2018 r. WIĘCEJ
Opróżnianie koszy na terenie m.st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/7/18/II 23.11.2018 r. WIĘCEJ
Serwis techniczny drogowych stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz dostawa obrazu z 18 punktów kamerowych zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/17/18 05.12.2018 r. WIĘCEJ
Prace porządkowe na terenie m. st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/1/19 22.02.2019 r. WIĘCEJ
Dostawa paliw Przetarg nieograniczony ZOM/KP/3/19 08.02.2019 r. WIĘCEJ
Pielęgnacja zieleni i utrzymanie czystości oraz ukwiecenie kaskadowych konstrukcji kwietnikowych na pętlach komunikacji miejskiej Przetarg nieograniczony ZOM/KP/2/19 11.02.2019 r. WIĘCEJ
Oczyszczanie torowisk tramwajowych w m.st. Warszawie Przetarg nieograniczony ZOM/KP/4/19 26.03.2019 r. WIĘCEJ
Ręczne oczyszczanie na terenie m. st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/5/19 31.05.2019 r. WIĘCEJ
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74


    Elektroniczna skrzynka podawcza 

CAŁODOBOWO:

całodobowo