Parki

We władaniu m.st. Warszawy jest około 80 parków zlokalizowanych w stolicy. Sześcioma z nich opiekuje się Zarząd Oczyszczania Miasta, pozostałe podlegają m.in. urzędom dzielnic. ZOM dba - poprzez firmy ogrodnicze i porządkowe wyłonione w przetargach - o: park Ujazdowski, Skaryszewski, Praski, Ogród Saski, Pole Mokotowskie oraz park Fosa i Stoki Cytadeli. Parki te powstawały na przestrzeni różnych epok i reprezentują różnorodne style kompozycyjne. Stanowią bogatą wartość historyczną oraz dziedzictwo kulturowe, co potwierdza wpisanie pięciu z nich, poza najmłodszym Polem Mokotowskim, do rejestru zabytków i objęcie ochroną konserwatorską. Parki administrowane przez ZOM zajmują łącznie ok. 180 ha.

 

Lokalizacja parków
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

Centrala:
tel. (22) 277 04 00
Sekretariat:
tel. (22) 277 04 70
  (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74

 

CAŁODOBOWO:

całodobowo