Sprzątanie

     43

zmywarki i zamiatarki 

     

 2017 r.  -

max 54 sprzątania 

Zarząd Oczyszczania Miasta zleca sprzątanie ulic o kategorii dróg krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych. Pozostałe ulice gminne podlegają urzędom 18 warszawskich dzielnic. Stołeczne drogi utrzymują także zarządcy pozostałych terenów, np. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czy w odniesieniu do uliczek osiedlowych - administracje i wspólnoty. 

Od wiosny do jesieni na ulicach pracują 43 pojazdy, 18 zmywarek i 25 zamiatarek. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych każda ulica jest kompleksowo sprzątana na mokro średnio raz na tydzień. W 2017 r. wszystkie ulice zostały posprzątane średnio 40 razy, natomiast tam, gdzie to konieczne, sprzątanie odbywało się częściej, np. na Odolanach – 54 razy.

Oczyszczanie mechaniczne wykonywane jest na całej szerokości jezdni. Odbywa się nocami i musi być zakończone do godz. 7:00. Taka pora ogranicza uciążliwości, jakie wynikają dla uczestników ruchu drogowego z technologii prowadzenia prac. Skuteczność sprzątania jezdni na mokro, zmywania i zamiatania ze zraszaniem, związana jest z niewielką prędkością z jaką powinien poruszać się sprzęt. Trudne do ominięcia, sporych rozmiarów zmywarki i zamiatarki – żeby skutecznie oczyścić nawierzchnie – powinny mieć na prędkościomierzu ok. 10 km/h. W ciągu dnia nie ma więc możliwości prowadzenia tych prac, ponieważ wiązałoby się to z zakorkowaniem miasta. Dopiero, gdy natężenie ruchu maleje, w godzinach nocnych, możliwe jest przeprowadzenie porządków w sposób niezagrażający płynności i bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. Niestety, nocna praca sprzętu, posiadającego atesty dopuszczające do ruchu drogowego oraz spełniającego wymogi odnośnie emisji hałasu do środowiska, może być uciążliwa. Nie kryjemy, że liczymy na zrozumienie mieszkańców. 

Mechaniczne oczyszczanie jezdni na zlecenie i pod kontrolą ZOM wykonują firmy zewnętrzne wyłonione w przetargu. Przez cały rok prawidłowość wykonania prac nadzorowana jest przez kontrolerów ZOM, których w sezonie zimowym dodatkowo wspiera Straż Miejska m.st. Warszawy. Istotnym narzędziem nadzoru jakości przeprowadzanych działań jest satelitarny system kontroli realizacji usług.

strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

Centrala:
tel. (22) 277 04 00
Sekretariat:
tel. (22) 277 04 70
  (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74

 

CAŁODOBOWO:

całodobowo