fb
Odśnieżanie ulic

Zarząd Oczyszczania Miasta zleca zimowe utrzymanie ulic o kategorii dróg krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych, a także gminnych, po których kursują autobusy komunikacji miejskiej WTP. Pozostałe ulice gminne podlegają urzędom 18 warszawskich dzielnic. Drogi utrzymują także zarządcy pozostałych terenów, np. w odniesieniu do uliczek osiedlowych administracje i wspólnoty.

Zimą do całodobowej dyspozycji ZOM jest 306 pługów, w tym 170 posypywarek. Sezon zimowy trwa umownie od 15 października br. do 14 kwietnia kolejnego roku. Rzeczywisty czas jego trwania i liczba ogłoszonych akcji uzależnione są od warunków pogodowych i stanu nawierzchni ulic. Wykonawcy otrzymują wynagrodzenie za zrealizowane prace, a nie za półroczną gotowość do ich podjęcia.

Najistotniejszym celem zarządzanych przez ZOM działań jest utrzymanie przejezdności ulic w trudnych warunkach zimowych i zapewnienie stołecznym kierowcom możliwości bezpiecznego przemieszczania się po drogach.

To, czym można zapobiegać i likwidować śliskość zimową, reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. Instytut Badawczy Dróg i Mostów opracował na tej postawie dla m.st. Warszawy zalecenia dotyczące zimowego mechanicznego oczyszczania ulic. Do zapobiegania i likwidowania śliskości stosuje się następujące preparaty wybrane z listy Ministerstwa Środowiska:

  • chlorek sodu zwilżony 20% solanką,
  • przy niższych temperaturach mieszankę chlorku sodu z chlorkiem wapnia w proporcji 3:1,
  • ​kruszywo w dawce 150 g/m2 na drogach o nieutwardzonych nawierzchniach bitumicznych,
  • mechaniczne zgarnianie śniegu, czyli płużenie na wszystkich rodzajach dróg.

Od wykonawców pracujących na nasze zlecenie wymagamy, aby:

  • w czasie nie dłuższym niż 3 godziny zrealizowali akcję posypywania jezdni zapobiegając/likwidując gołoledź, szron oraz śliskość zimową, które wystąpiły w warunkach niewielkich opadów śniegu, 
  • przy intensywnych i długotrwałych opadach udrożnili jezdnie w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od ustania opadów.

Przez cały rok prawidłowość wykonania prac nadzorowana jest przez kontrolerów ZOM, których w sezonie zimowym dodatkowo wspiera Straż Miejska m.st. Warszawy. Do monitoringu jakości przeprowadzanych na ulicach działań wykorzystujemy także satelitarny system kontroli realizacji usług.

Oprócz ZOM za utrzymanie 1600 km warszawskich ulic odpowiadają urzędy dzielnic, do których dyspozycji jest ok. 100 posypywarek.

Polecamy informator na temat zimowego utrzymania m.st. Warszawy:

zimowe oczyszczanie miasta

 

W sezonie zimowym 2020/21 prace realizują następujący wykonawcy wyłonieni w przetargu:

Wykonawca prac

Dzielnica

Liczba pługoposypywarek

Liczba pługów 

Partner Dariusz Apelski, Partner Sp. z o.o.

Białołęka

15

25

AG-COMPLEX Sp.z o.o.

Praga-Północ, Targówek

11

22

Remondis Sp. z o.o., Polsuper Sp. z o.o.

Praga-Południe

11

21

AG-COMPLEX Sp.z o.o.

Rembertów, Wawer cz.północna, Wesoła

9

16

Remondis Sp. z o.o., Polsuper Sp. z o.o.,    Road Servive Sp. z o.o.

Wawer cz.południowa

11

19

Byś Wojciech Byśkiniewicz

 Żoliborz, Bielany

13

25

Byś Wojciech Byśkiniewicz

Bemowo

7

13

Byś Wojciech Byśkiniewicz

 Wola

10

19

Byś Wojciech Byśkiniewicz

  Śródmieście cz.północna

16

31

Byś Wojciech Byśkiniewicz

Śródmieście cz.południowa

14

26

Partner Dariusz Apelski, Partner Sp. z o.o.

Ursus

9

15

Suez Polska Sp. z o.o.

Włochy, Ochota

11

18

Suez Polska Sp. z o.o.

Mokotów cz.zachodnia

10

16

Remondis Sp. z o.o., Polsuper Sp. z o.o.

Wilanów, Mokotów cz.wschodnia

13

23

Suez Polska Sp. z o.o.

Ursynów

10

17

ŁĄCZNIE 

170

306

 

W zimie 2019/20 posypywarki wyjeżdżały na ulice Warszawy 12 razy, z czego 9 akcji dotyczyło wszystkich ulic polegających ZOM, a 3 - tzw. odcinków niebezpiecznych, czyli mostów, wiaduktów i ulic spadkowych. Istotne jest, że 11 razy wysyłaliśmy posypywarki do działań przy zagrożeniu gołoledzią, kiedy to temperatury oscylowały w okolicy 0 st. C. To bardzo trudne warunki wymagające od służb oczyszczania miasta adekwatnego działania w odpowiednim czasie. W poprzednim sezonie zimowym - 2018/19 - ogłosiliśmy 41 akcji, z czego 18 dotyczyło mostów, wiaduktów i ulic spadkowych, czyli odcinków które ze względu na specyfikę lokalizacji są najbardziej narażone na wystąpienie śliskości, przez co zabezpieczane są w pierwszej kolejności. 23 akcje dotyczyły wszystkich ulic, które nam podlegają, czyli 1500 km ulic, którymi kursuje komunikacja miejska.

 

 

 

Galeria zdjęć

strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

   Dane do faktury
Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

 

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74


Elektroniczna skrzynka podawcza     Elektroniczna skrzynka podawcza 

CAŁODOBOWO:

całodobowo